Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

14. 04. 2024

Ostatné správy:
Vianočné sviatky 2016

Vianočné sviatky 2016
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 23. 12. 2016 02:08

Želanie pokojného prežitia vianočných sviatkov v kruhu rodiny a priateľov od redakcie www.postoveznamky.sk.Redakcia filatelistického informačného portálu

www.postoveznamky.sk


vám želá

pokojné prežitie vianočných sviatkov


v kruhu rodiny a priateľov.


Pokojné prežitie vianočných sviatkov


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov