Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Výstavy a exponáty:
Viacero skvelých úspechov na svetovej výstave IBRA 2023

Viacero skvelých úspechov na svetovej výstave IBRA 2023
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 17. 07. 2023 13:17

Pohľad na Svetovú výstavu poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko) očami národného komisára Zväzu slovenských filatelistov Vojtecha Jankoviča.


Viacero skvelých úspechov na svetovej výstave IBRA 2023


Svetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)


Svetová filatelistická výstava poštových známok IBRA 2023 sa konal dňoch 25. – 28. mája 2023 v nemeckom Essene – celkovo 15 výstavných tried, okolo 3400 výstavných rámov a viac ako 800 súťažných exponátov. Výstavy IBRA 2023 sa zúčastnilo 6 vystavovateľov reprezentujúcich Zväz slovenských filatelistov, ktorí vystavili celkom 9 súťažných exponátov. Čo je veľmi potešiteľné, 5 z nich získalo zlatú medailu, čo možno považovať za najväčší úspech súťažného vystavovania v dejinách ZSF. Úmyselne nepíšem v dejinách slovenskej filatelie, lebo jeden z úspešných vystavovateľov nie je Slovák a svoje exponáty nezačal tvoriť ako člen ZSF, no už patrí do našej „zväzovej rodiny“, pod hlavičkou ktorej svoje exponáty rozvíja a skvalitňuje a tiež vystavuje.
Na druhej strane aj bez jeho pričinenia slovenskí vystavovatelia získali 3 zlaté medaily, čo by bol tiež, pokiaľ moje informácie neklamú, „rekordný“ úspech.

Svetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)

Krásna výstavná medaila, ktorou boli ocenení všetci aktívni účastníci výstavy - vystavovatelia, porotcovia a národní komisáriPrvú zlatú medailu získal Pavol Lazar za svoj 5-rámový exponát Austrian and Hungarian Postal Administration in Slovakia 1. 6. 1850 – 30. 6. 1875 (Rakúska a uhorská poštová správa na Slovensku 1. 6. 1850 – 30. 6. 1875) vystavený v triede poštovej histórie. Exponát bol ohodnotený úctyhodnými 94 bodmi a vecnou cenou. Keď si uvedomíme, že ide zatiaľ len o 5-rámový exponát akým sa veľké zlaté medaily udeľujú len zriedka, pocítime jeho potenciál, lebo 94 je len jeden bod od vysnívanej hranice veľkej zlatej medaily. Inými slovami, ak sa vystavovateľovi podarí exponát rozšíriť na 8 rámov, samozrejme pri udržaní kvality spracovania a vzácnosti materiálu, čo nie je vôbec ľahké (a lacné), ďalšia veľká zlatá medaila pre slovenského vystavovateľa je veľmi pravdepodobne na ceste.

Ďalšiu zlatú medailu a 90 bodov získal tiež Pavol Lazar, tentokrát za svoj jednorámový exponát Minisheet BRATISLAVA 1937 (Hárček BRATISLAVA 1937). Aj tento exponát je ukážkou vynikajúceho spracovania a extrémne vzácnych a unikátnych materiálov.

Ďalší vystavovateľ, ktorý pre Slovensko získal 2 zlaté medaily, je už spomínaný Jaromír Petřík, ktorý získal jednu zlatú medailu v triede tradičnej filatelie za svoj fantastický 8-rámový exponát Afghanistan 1871 – 1900 (Afganistan 1871 – 1900) – 91 bodov a druhú zlatú medailu získal v triede literatúry za svoju mimoriadnu odbornú publikáciu Mauritius Post Paid – Letters of the 1848 issue (Mauritius Post Paid – Listy vydania 1848) so ziskom 93 bodov.

Svetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)

Vystavovateľ Jaromír Petřík pred svojim exponátomPiatu zlatú medailu získal, opäť v triede literatúry, Miroslav Bachratý za svoju dvojdielnu monografickú prácu Slovensko 1938 – 1945 Poštová história ocenenú 93 bodmi. Opäť úžasné bodové a medailové ohodnotenie tejto výnimočnej práce a jej autora.

Svetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)

Pohľad do oddelenia literatúry (Slovensko 1938 – 1945 Poštová história)Ďalší slovenskí vystavovatelia tiež reprezentovali ZSF veľmi dobre.

Péter Csicsay získal za svoj 8-rámový exponát The Postal History of Kingdom of Hungary 1900 – 1918 (Poštová história Uhorského kráľovstva 1900 – 1918) v triede poštovej histórie 87 bodov a veľkú pozlátenú medailu. Tento exponát je preplnený úžasnými a unikátnymi materiálmi – celistvosťami zaslanými do celého sveta, pričom vyššie bodové hodnotenie a zlatá medaila mu zatiaľ uniká kvôli nie práve najlepšiemu spracovaniu a logickej štruktúre. Inými slovami má nakročené na zlatú medailu veľmi nádejne, no materiál nie je to jediné, čo sa počíta.

Ďalšie dva exponáty, ktoré získali zdanlivo nižšie medailové hodnotenie, by som rád špeciálne vyzdvihol, lebo vynikajúco reprezentovali ZSF a svojich autorov, i keď až tak nie bodmi a medailami.

V tematickej triede vystavil svoj 1-rámový exponát Czecho-Slovak Turf (Česko-slovenský turf) dlhoročný zberateľ a vystavovateľ Igor Banás. Dosiahol 81 bodov, čo zodpovedá pozlátenej medaile. Je to veľmi vysoké hodnotenie medzi tematickými jednorámovými exponátmi s veľmi úzkymi témami spracovania. Vystavovateľ týmto exponátom dokazuje, že aj v tematickej triede je možné vytvoriť kvalitný exponát a úspešne ho vystaviť na svetovej výstave. Je to extrémne náročné, no dá sa to. V exponáte, ktorému predchádzal dlhodobý hlboký tematický i filatelistický výskum je vystavených niekoľko veľmi vzácnych materiálov, ktorých existenciu buď len naznačujú alebo dokonca vôbec neuvádzajú renomované filatelistické zdroje vrátane monografií československých známok.

Svetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)

Vystavovateľ Igor Banás pred svojim exponátom (vľavo národný komisár Vojtech Jankovič)Svetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)
Svetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)

... hrdý vystavovateľ so zaslúženou medailou.V novo-vytvorenej výstavnej triede Digitálnej literatúry vystavil Milan Šajgalík svoj exponát From James to James – Virtual pilgrimage to Santiago on postage stamps (Od Jakuba k Jakubovi – Virtuálna púť do Santiaga na poštových známkach), za ktorý získal 64 bodov, čo zodpovedá bronzovej medaile. Pri tomto exponáte treba vyzdvihnúť odvahu a guráž, s ktorou sa autor zapojil do súťaže na svetovej úrovni, čím ukázal cestu ostatnými zberateľom, že literatúra nemusí byť len hrubá kniha v tvrdej väzbe vydaná za nemalé peniaze, katalóg známok alebo dlhodobo vydávaný filatelistický časopis. A nielen ukázal cestu, ale rovno otvoril dvere, lebo v podstate v tomto smere sme pokračovali ďalšími digitálnymi exponátmi filatelistickej literatúry na Národnej výstave s medzinárodnou účasťou BRATISLAVAFILA 2023 – úspešne, i keď s viacerými ťažkosťami, lebo prijatie tohto formátu literatúry sa nie vždy a nie u všetkých stretáva s pochopením. No doba sa mení, filatelia sa rozvíja a ak si nebudeme klásť sami sebe zbytočné prekážky, tak aj naši zberatelia a ich práce sa budú rozvíjať spolu s ňou.

A na záver som si nechal náš spoločný exponát – zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý je dielom nielen redakcie, ale všetkých autorov, ktorí ho už niekoľko rokov tvoria. Krásnych 78 bodov a veľká strieborná medaila v tvrdej konkurencii sú mimoriadnym ocenením pre nás všetkých, pre celý náš Zväz slovenských filatelistov.

Svetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)

Pohľad do oddelenia literatúry (SLOVENSKÁ FILATELIA)Zopár ukážok zaujímavých exponátov a čulého života na výstave:Svetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)

Svetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)

Ukážky exponátov otvorenej filatelie.Svetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)

Svetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)

Svetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)

Ukážky exponátov pohľadníc.Svetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)

Stánky odborných filatelistických a zberateľských klubov a spoločnostíSvetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)

Svetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)

Záber z detského kútika pre mladých a začínajúcich zberateľovSvetová výstava poštových známok IBRA 2023 v Essene (Nemecko)

Oddychujúci a čakajúci zberatelia pri priehradkách Deutsche PostĎalšie informácie a výsledky hodnotenia exponátov nájdete v článku Svetová výstava IBRA 2023 - 5 zlatých medailí pre Slovensko - historický úspech slovenskej filatelie (česky) a na ofickálnej wevovej stránke výstavy Svetová filatelistická výstava IBRA 2023 (oficiálne webstránka)


Poďakovanie: Všetkým vystavovateľom patrí veľké poďakovanie za ich vynikajúce exponáty a hlavne za ich ochotu, napriek nemalým finančným nákladom, svoje exponáty pripraviť a vystaviť.Kontakt na autora článku: Vojtech Jankovič.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov