175. výročie železníc na Slovensku

18. 08. 2023

Články z internetu:
Vedecká fantastika na známkach (anglicky)

Vedecká fantastika na známkach (anglicky)
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: freestampmagazine.com
Publikované: 09. 04. 2015 22:40

Zaujímavý článok o filatelii a zbieraní známok z webovej stránky Freestampmagazine.

  • Článok: Science fiction on stamps
  • Anotácia: Ukážka zaujímavých poštových známok s atraktívnou tematikou sci-fi - vedecká fantastika od Jula Verna, cez Star Trek, seriál Dr. Who až po moderné sci-fi filmy.
  • Autor:
  • Dátum: 9. október 2014
  • Zdroj: Freestampmagazine


Vedecká fantastika na známkach - Francúzsko - Jules Verne


Autor: Vojtech Jankovič

Pomôcka: Nástroje na automatizovaný preklad z cudzích jazykov


Mnoho z uvedených článkov je napísaných v češtine, angličtine, nemčine alebo inom cudzom jazyku. Pre tých, ktorí tieto jazyky neovládajú odporúčame použiť automatický preklad cez niektorú z najznámejších automatizovaných prekladacích služieb:


Pozri tiež / See also: ONLINE TRANSLATORS – HOW TO USE THEM

Pozor, všetky automatické preklady su bez záruky, pričom niektoré slová sa často prekladajú výrazmi, ktoré nekorešpondujú s výrazmi používanými filatelistami alebo zberateľmi známok.

Napríklad slovo 'známka' sa do angličtiny automatizovane prekladá ako 'mark', 'label', 'grade' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'stamp'; a opačne slovo 'stamp' sa do slovenčiny automatizovane prekladá ako 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'známka'. V tomto konkrétnom prípade je vhodné zdrojový text poopraviť na 'poštová známka', resp. 'postage stamp', čo automatizovaný preklad výrazne skvalitní.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov