Hľadám - kúpim do zbierky medzinárodné odpoveďky SLOVENSKO

Hľadám slovenské medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International)

12. 02. 2021

Pošta a poštové služby:
V USA sledovali okrem internetu a telefónov aj poštu

V USA sledovali okrem internetu a telefónov aj poštu
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.webnoviny.sk
Publikované: 04. 07. 2013 17:33

Informácia, ktorá ukazuje na to, že americké špehovanie sa sústredilo nielen na internet a telefóny ale aj na klasickú poštu.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov