Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
V Nitre otvorili nezvyčajnú výstavu

V Nitre otvorili nezvyčajnú výstavu
Autor: Milan Šajgalík, Miroslav Ňaršík
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 18. 01. 2013 00:18

Informácia a krátka fotoreportáž zo slávnostného otvorenia Propagačnej výstavy známok "20 rokov slovenskej známkovej tvorby" v Nitre.

V stredu 16. januára 2013 otvorili v nitrianskej Galérii Mlyny jedinečnú výstavu slovenských poštových známok. Zväz slovenských filatelistov, menovite aktívny Klub filatelistov 52-51 z Nitry v spolupráci so Slovenskou poštou, Poštovým múzeom v Banskej Bystrici a Galériou Mlyny, pripravili kompletnú prehliadku slovenských poštových známok, ktoré boli vydané za obdobie 20 rokov Slovenskej republiky. Zvláštnosťou expozície nie je len kompletný prehľad vydaných známok a obálok prvého dňa vydania a autogramov umelcov, ktorí sa na tvorbe známok podieľali, ale návštevníci si môžu prehliadnuť grafické návrhy známok, ktoré získali vysoké ocenenia na rôznych svetových súťažiach. Že ich nebolo málo, svedčia mnohé diplomy, vitríny so zlatými medailami, vázami a inými oceneniami, ktoré získali slovenské poštové známky vo svete za svoju kvalitu a krásu.

Výstavu, ktorá potrvá v Galérii Mlyny v Nitre do piatka budúceho týždňa, slávnostne otvorila riaditeľka Galérie Mlyny Ing. Slavomíra Tóthová, predseda Zväz slovenských filatelistov Miroslav Ňaršík a zástupca Slovenskej pošty, a. s. Mgr. Martin Vančo, PhD. vedúci Pofisu. Medzi prítomnými nechýbala zástupkyňa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja riaditeľka odboru poštových služieb Ing. Jarmila Brichtová, autori a rytci slovenských poštových známok Doc. Martin Činovský, akad. mal. Karol Felix, akad. mal. Igor Piačka. Mgr. Peter Uchnár a František Horniak. Všetci účastníci otvorenia výstavy si mohli v stánku Pofisu zakúpiť celinovú obálku, opečiatkovať si ju príležitostnou poštovou pečiatkou a doplniť autogramom prítomných umelcov.


Krátka fotoreportáž z otvorenia výstavy (autori fotografií Milan Šajgalík a Miroslav Ňaršík):


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Otvorenie propagačnej výstavy známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre


Poznámka návštevníka (Vojtech Jankovič):
Bol som včera večer po šiestej hodine na výstave a musím pochváliť organizátorov, že okrem výborne zvoleného miesta, zabezpečili aj informácie pre návštevníkov: celý deň je na výstave niekto z miestneho klubu filatelistov, aby podal vysvetlenie a informácie, záujemcom sú k dispozícii informácie o klube a jeho aktivitách a dokonca aj prihlášky do Zväzu slovenských filatelistov. Takže všetka česť! Môžem konštatovať, že veľmi dobrá vec sa podarila! Dokonca som dostal aj kalendárik, pero a odznak! :-)


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Autor: Milan Šajgalík, Miroslav Ňaršík

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov