Rozhovory a spoločenská kronika:
Unikátnu známku ukážte svetu. Zvýšite jej hodnotu.

Unikátnu známku ukážte svetu. Zvýšite jej hodnotu.
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.hnonline.sk
Publikované: 06. 11. 2012 12:41

Krátky rozhovor o tom ako investovať do poštových známok a filatelie.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov