Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/1

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii

23. 07. 2020

Poštová známka:
Technické pamiatky – Hasičská technika

Technické pamiatky – Hasičská technika
Deň vydania: 30. 04. 2008
 

Technické pamiatky – Hasičská technika (Štvorkolesová ručná striekačka 1872).
Poštová známka Technické pamiatky – Hasičská technika (Štvorkolesová ručná striekačka 1872).

Deň vydania: 30. 4. 2008
Nominálna hodnota: T1 500 g (pozri prevod taríf)
Rozmery známky: 44,4 mm x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 2
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Benca
Rytec známky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2 mil.


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov