Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Organizovaná filatelia:
Také boli XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

Také boli XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči
Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Publikované: 01. 10. 2013 14:03

Fotoreportáž Dr. Štefana Kollára a ukážka niektorých filatelistických materiálov z jubilejných XXX. Dní filatelie Slovenska v Bytči.


XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči    XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči     XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

Spoločná fotografia účastníkov XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 pred Sobášnym palácom v Bytči.


XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

Slávnostné otvorenie XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Sobášnym palácom v Bytči.


XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

Ocenenie zakladateľa Dní filatelie Slovenska Dr. Otta Gáťu.


XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

Prednášajú Dr. Jozef Gál a Dr. Jana Kurucárová.


XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

Prednáša doc. Jozef Vangel.


XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

Prednáša Ing. Jarmila Brichtová.


XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v BytčiPripomienky, dojmy a komentáre:

Sobota 14.9., sobášny palác Bytča – krásne palácové a muzeálne prostredie, veľa expozícii, ale aj zaujímavá filatelistická výstavka, príjemné uvítanie a stretnutie, skvelá organizácia v podaní Ota Gáťu, osobná účasť primátora mesta, to všetko sme zažili štyria Trenčania na XXX.dňoch filatelie.
– Karol MILAN, Trenčín.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov