Filatelia - Najznámejšie známky sveta

Video-prezentácia najznámejších známok sveta s uvedením ich počtu a poslednej dosiahnutej ceny v aukcii.

25. 03. 2020

Poštová známka:
Sv. Sedempočetníci: Sv. Kliment

Sv. Sedempočetníci: Sv. Kliment
Deň vydania: 27. 07. 2010
 

Poštová známka Sv. Sedempočetníci: Sv. Kliment.
Poštová známka
Sv. Sedempočetníci: Sv. Kliment


Deň vydania: 27. 7. 2010
Nominálna hodnota: 0,60 €
Rozmery známky: 27,2 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 2 + 3 k
Počet známok v sérii: 2
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Karol Felix
Rytec známky: František Horniak
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Náklad známok: 120 000 ks

Hárčeková úprava

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2010


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov