Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach.

10. 03. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Súťaž o najkrajšiu analogickú pohľadnicu vytvorenú v roku 2010

Súťaž o najkrajšiu analogickú pohľadnicu vytvorenú v roku 2010
Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od Júliusa Molnára)
Publikované: 22. 03. 2012 18:53

Výsledky 8. ročníka súťaže o najkrajšiu analogickú pohľadnicu vytvorenú v roku 2010, ktorú vyhlasuje Komisia maximafilie Svetovej filatelistickej federácie FIP.

(8th FIP Maximaphily World Competition for the Best Maximum Card Created in 2010)


8. ročník súťaže o tri najkrajšie analogické pohľadnice (CM - cartes maximum) vytvorené v roku 2010 bol po prvý raz publikovaný na webovej stránke Komisie maximafilie Svetovej filatelistickej federácie FIP: www.maximaphily.info a otvorený pre hlasovanie pre všetkých oficiálnych národných delegátov komisie. Tiež, po prvýkrát, bol výsledok tejto súťaže vyhlasovaný elektronicky. Hlasovanie prebiehalo od 28. januára 2012 do 29. februára 2012. Oficiálni delegáti zaslali e-mailom svoje hlasovacie lístky so svojou voľbou predsedovi a tajomníkovi komisie. Týmto spôsobom sa zabezpečilo, že hlasovanie bolo lepšie zabezpečené.

Aby bolo možné dať šancu všetkým zúčastneným krajinám, komisia považovala za vhodné lepšie definovať pravidlá pre hlasovanie, a tým zabezpečiť objektívnejšie výsledky. Hlavnou zmenou v pravidlách bola zásada, že národný delegát nemohol hlasovať za svoju vlastnú krajinu. Takýto spôsob hlasovania získal priaznivú odozvu od mnohých účastníkov.

8. ročníka Súťaž o najlepšie tri analogické pohľadnice vytvorené v roku 2010 sa zúčastnilo zaslaním analogickej pohľadnice 59 krajín, čo predstavuje nárast o 6 krajín od predchádzajúceho ročníka súťaže. Hlasy poslalo 45 národných delegátov, pričom aspoň jeden hlas získalo 50 krajín (analogických pohľadníc). Tento nárast dokazuje, že maximafilia je dynamická filatelistická trieda.


Tri najkrajšie analogické pohľadnice


 1. miesto: PORTUGALSKO (105 bodov) - LANOVKOVÁ ELEKTRIČKA ‘ELEVADOR DA GLORIA’ LISABON
  (Autor: Rui Dias)

  Analogická pohľadnica LANOVKOVÁ ELEKTRIČKA ‘ELEVADOR DA GLORIA’ LISABON
   
 2. miesto (dve krajiny ex equo):
  ČESKÁ REPUBLIKA (48 bodov) - PRAŽSKÝ HRAD A KARLOV MOST
  (Autor: Pavel Kančnýr)

  Analogická pohľadnica PRAŽSKÝ HRAD A KARLOV MOST
   

  SAN MARINO (48 bodov) - TALIANSKI CYKLISTI ‘F. COPPI – G. BARTALI’
  (Autor: A.I.M. (Italian Maximaphily Association))

  Analogická pohľadnica TALIANSKI CYKLISTI ‘F. COPPI – G. BARTALI’
   
 3. miesto: LUXEMBOURSKO (45 bodov) - RUŽA ‘YVAN MISSON’
  (Autor: Commission de Maximaphilie FSPL)

  Analogická pohľadnica RUŽA ‘YVAN MISSON’
   

Celkové poradie analogických pohľadníc


 1. miesto
  PORTUGAL (105 bodov)
 2. miesto
  CZECH REP. (48 bodov)
  SAN MARINO (48 bodov)
 3. miesto
  LUXEMBOURG (45 bodov)
 4. miesto
  ARMENIA (33 bodov)
  GERMANY (33 bodov)
 5. miesto
  BULGARIA (27 bodov)
 6. miesto
  CHINA (24 bodov)
  ROMANIA (24 bodov)
 7. miesto
  AUSTRIA (21 bodov)
  DENMARK (21 bodov)
 8. miesto
  ANDORRA (18 bodov)
  CHINESE TAIPEI (18 bodov)
  FINLAND (18 bodov)
  GREENLAND (18 bodov)
  RUSSIA (18 bodov)
  SLOVAKIA (18 bodov)
  THAILAND (18 bodov)
 9. miesto
  GREECE (15 bodov)
  ITALY (15 bodov)
  LIECHTENSTEIN (15 bodov)
  Rep. KOREA (South) (15 bodov)
  Sov. Order MALTA (15 bodov)
 10. miesto
  BRAZIL (12 bodov)
  FRANCE (12 bodov)
  MONACO (12 bodov)
  U. S. A. (12 bodov)
 11. miesto
  ARGENTINA (9 bodov)
  BELGIUM (9 bodov)
  ICELAND (9 bodov)
  ISRAEL (9 bodov)
  SPAIN (9 bodov)
  SWITZERLAND (9 bodov)
 12. miesto
  ALAND (6 bodov)
  AUSTRALIA (6 bodov)
  CANADA (6 bodov)
  CYPRUS (6 bodov)
  FR. ANTRC.TERR.(TAAF) (6 bodov)
  HONG KONG (6 bodov)
  ST. PIERRE & MIQUELON (6 bodov)
  SOUTH AFRICA (6 bodov)
  VENEZUELA (6 bodov)
 13. miesto
  ALBANIA (3 bodov)
  MACAU (3 bodov)
  MALAYSIA (3 bodov)
  NETHERLANDS (3 bodov)
  Rep. of MOLDOVA (3 bodov)
  SINGAPORE (3 bodov)
  TUNISIA (3 bodov)
  UNITED KINGDOM (3 bodov)

Abecedný zoznam súťažiacich krajín s počtom získaných bodov pre analogickú pohľadnicu


(súťažili analogické pohľadnice z 59 krajín - aspoň jeden hlas získali analogické pohľadnice z 50 krajín - hlasy poslalo 45 krajín)

 1. ALAND (6 bodov) - 2. miesto
 2. ALBANIA (3 bodov) - 3. miesto
 3. ALGERIA
 4. ANDORRA (18 bodov) - 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto
 5. ARGENTINA (9 bodov) - 1. miesto
 6. ARMENIA (33 bodov) - 1. miesto, 1. miesto, 1. miesto, 2. miesto
 7. AUSTRALIA (6 bodov) - 2. miesto
 8. AUSTRIA (21 bodov) - 1. miesto, 1. miesto, 3. miesto
 9. BELGIUM (9 bodov) - 2. miesto, 3. miesto
 10. BRAZIL (12 bodov) - 1. miesto, 3. miesto
 11. BRITISH VIRGIN ISLANDS
 12. BULGARIA (27 bodov) - 1. miesto, 1. miesto, 3. miesto , 3. miesto, 3. miesto
 13. CANADA (6 bodov) - 2. miesto
 14. CHINA (24 bodov) - 1. miesto, 3. miesto, 3. miesto, 3. miesto, 3. miesto, 3. miesto
 15. CHINESE TAIPEI (18 bodov) - 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto
 16. CYPRUS (6 bodov) - 2. miesto
 17. CZECH REP. (48 bodov) - 1. miesto, 1. miesto, 1. miesto, 2. miesto, 2. miesto, 2. miesto, 3. miesto
 18. DENMARK (21 bodov) - 1. miesto, 1. miesto, 3. miesto
 19. FAROE ISLANDS
 20. FINLAND (18 bodov) - 1. miesto, 1. miesto
 21. FRANCE (12 bodov) - 2. miesto, 2. miesto
 22. FRENCH ANTARCTIC TERR. (TAAF) (6 bodov) - 3. miesto, 3. miesto
 23. GERMANY (33 bodov) - 1. miesto, 1. miesto, 2. miesto, 2. miesto, 3. miesto
 24. GREECE (15 bodov) - 1. miesto, 2. miesto
 25. GREENLAND (18 bodov) - 1. miesto, 1. miesto
 26. HONG KONG (6 bodov) - 2. miesto
 27. ICELAND (9 bodov) - 1. miesto
 28. ISRAEL (9 bodov) - 1. miesto
 29. ITALY (15 bodov) - 2. miesto, 2. miesto, 3. miesto
 30. LIECHTENSTEIN (15 bodov) - 1. miesto, 2. miesto
 31. LUXEMBOURG (45 bodov) - 1. miesto, 2. miesto, 2. miesto, 2. miesto, 2. miesto, 3. miesto, 3. miesto, 3. miesto, 3. miesto
 32. MACAU (3 bodov) - 3. miesto
 33. MALAYSIA(3 bodov) - 3. miesto
 34. MEXICO
 35. MONACO (12 bodov) - 1. miesto, 3. miesto
 36. NEPAL
 37. NETHERLANDS (3 bodov) - 3. miesto
 38. NEW ZEALAND
 39. PORTUGAL (105 bodov) - 1. miesto, 1. miesto, 1. miesto, 1. miesto, 1. miesto, 1. miesto, 1. miesto, 1. miesto, 2. miesto, 2. miesto, 2. miesto, 2. miesto, 2. miesto, 3. miesto
 40. Rep. KOREA (South)(15 bodov) - 1. miesto, 2. miesto
 41. Rep. MACEDONIA
 42. Rep. of MOLDOVA (3 bodov) - 3. miesto
 43. ROMANIA (24 bodov) - 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto, 3. miesto, 3. miesto
 44. RUSSIA (18 bodov) - 2. miesto, 2. miesto, 2. miesto
 45. SAN MARINO (48 bodov) - 1. miesto, 1. miesto, 1. miesto, 2. miesto, 2. miesto, 2. miesto, 3. miesto
 46. SINGAPORE (3 bodov) - 3. miesto
 47. SLOVAKIA (18 bodov) - 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto
 48. SOUTH AFRICA (6 bodov) - 3. miesto, 3. miesto
 49. Sovereign Order MALTA (15 bodov) - 1. miesto, 3. miesto, 3. miesto
 50. SPAIN (9 bodov) - 1. miesto
 51. SRI LANKA
 52. ST. PIERRE & MIQUELON (6 bodov) - 2. miesto
 53. SWITZERLAND (9 bodov) - 2. miesto, 3. miesto
 54. THAILAND (18 bodov) - 2. miesto, 2. miesto, 3. miesto, 3. miesto
 55. TUNISIA (3 bodov) - 3. miesto
 56. UNITED KINGDOM (3 bodov) - 3. miesto
 57. U. S. A. (12 bodov) - 2. miesto, 2. miesto
 58. VATICAN
 59. VENEZUELA (6 bodov) - 2. miesto

Bodovanie: 1. miesto (10 bodov), 2. miesto (6 bodov), 3. miesto (3 body)


Slovenská analogická pohľadnica


SLOVENSKO (18 bodov) - GOTICKÁ MADONA Z ĽUBICE
(Autor: Ján Gróf)

Analogická pohľadnica GOTICKÁ MADONA Z ĽUBICEVyobrazenie všetkých analogických pohľadníc zaradených do súťaže a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke: 2010 Best Maximum Card World Competition.


V prípade záujmu o účasť v súťaži, kontaktuje slovenského delegáta v Komisii maximafilie FIP Júliusa Molnára alebo člena Komisie námetovej filatelie ZSF pre analogické pohľadnice Jána Grófa.
Viac informácií o zbieraní analogických pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Analogické pohľadnice.


Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od Júliusa Molnára)

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov