Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave

Pozvanie na 20. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave.

07. 06. 2024

Rozhovory a spoločenská kronika:
Smutná správa - opustil nás Ján Gróf

Smutná správa - opustil nás Ján Gróf
Autor: Vojtech Jankovič (text a fotografia J. Mička)
Publikované: 28. 08. 2013 16:04

Smutná správa o úmrtí významného slovenského filatelistu Jána Grófa.

V emailovej schránke sa nám objavila ďalšia smutná - pre väčšinu z nás veľmi prekvapujúca a teda o to smutnejšia - správa o úmrtí významného trnavského filatelistu Ing. Jána Grófa. Miesto dlhých slov pripájame krátke vyznanie jeho dlhoročného priateľa a člena rovnaného klubu filatelistov v Trnave Ján Mičku:

Smutná správa - opustil nás Ján Gróf

"Nechce sa mi veriť ani napísať, že zomrel. Radšej by som napísal, že odišiel a že sa s ním po nejakom čase stretneme. Ale že zomrel po ťažkej chorobe, s ktorou statočne bojoval, je už faktom, ktorý sa nedá zvrátiť. On, ktorý sa ako poľnohospodár po celý život venoval produktom potrebným pre život, ktorý sa venoval kvetom a svojim milovaným včelám a opeľovačom (aj filatelisticky), ktorý vedel priložiť ruku k dielu pri organizovaní filatelistickej výstavy TIRNAVIA 88, ktorý neváhal pred ani pri usporiadaní žiadnej klubovej filatelistickej akcie, jednoducho od nás odišiel. Osireli jeho zásobníky so známkami, už viac neotvorí obal so svojimi analogickými pohľadnicami, ktoré získal výmenou alebo sám vytvoril. Patril medzi zakladajúcich členov odbornej skupiny maximafílie na Slovensku, takže v dejinách našej filatelie mu zostane významné miesto. Navždy mi ostanú v pamäti jeho vtipné a pravdivé repliky, ktorými reagoval na niektoré nepredvídané udalosti – napr.: „No a čo, tak nasleduje variant č. 2.“ Alebo pri kontrole zaplateného príspevku a nalepených členských známok ZSF v preukaze poznamenal: „Prísna kontrola je najvyšším prejavom dôvery.“ A dalo by sa pokračovať. KF Tirnavia patrí medzi menšie kluby. Okrem mladých filatelistov nás nie je ani 15. Tým viac nám budeš veľmi chýbať, Janko..."

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke!Pohreb zosnulého sa koná 30. 8. 2013 o 15:00 hod na Evanjelickom cintoríne v Trnave.


Autor: Vojtech Jankovič (text a fotografia J. Mička)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov