Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Pošta a poštové služby:
Smernica o schvaľovaní emisného plánu poštových známok a iných poštových cenín a o schvaľovaní poštových cenín

Smernica o schvaľovaní emisného plánu poštových známok a iných poštových cenín a o schvaľovaní poštových cenín
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.telecom.gov.sk
Publikované: 15. 03. 2011 23:44

Smernica č. 2/2011 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o schvaľovaní emisného plánu poštových známok a iných poštových cenín a o schvaľovaní poštových cenín s vymedzením pôsobnosti Realizačnej komisie známkovej tvorby a Námetovej komisie známkovej tvorby.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov