80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

28. 08. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Slovensko má najkrajšiu rytú známku v Európskej únii

Slovensko má najkrajšiu rytú známku v Európskej únii
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.telecom.gov.sk
Publikované: 02. 05. 2011 21:57

Informácia o víťazstve slovenskej známky 400. výročie konania Žilinskej synody v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie "Grand Prix de l'Art Philatelique".

Základné informácie:

Súvisiace materiály:


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov