Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Výstavy a exponáty:
Slovenské exponáty na filatelistickej výstave PRAGA 2008 v Prahe

Slovenské exponáty na filatelistickej výstave PRAGA 2008 v Prahe
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 23. 09. 2008 09:17

Hodnotenie slovenských exponátov na svetovej filatelistickej výstave PRAGA 2008 v Prahe (Česká republika).


V dňoch 12. - 14. septembra 2008 sa v rámci tradičnéo desaťročného cyklu uskutočnila svetová filatelistická výstava PRAGA 2008. Tentokrát len v oklieštenej forme (triedy tradičnej filatelie, poštovej histórie, jednorámových exponátov a literatúry) a v skrátenom 3-dňovom čase, ako súčasť medzinárodného veľtrhu známok Sběratel 2008.
Národným komisárom Slovenska bol Andrej Tekeľ, ktorý zabezpečil účasť 4 exponátov zberateľov zo Slovenska (2x trieda tradičnej filatelie, 1x trieda jednorámových exponátov a 1x trieda literatúry). Po zvážení vysokej kvality exponátov z celého sveta môžeme konštatovať, že naše exponáty síce nijako mimoriadne nezažiarili, ale určite sa nestratili. Veď získať pozlátenú medailu na svetovej výstave, ako sa to podarilo firme ALBUM (a O. Földesovi) a J. Píšovi, nie je maličkosť. Všetkým autorom vystavených exponátov preto môžeme zablahoželať k dosiahnutým bodovým i medailovým oceneniam a zaželať im mnoho vytrvalosti a invencie, aby pokračovali v ich budovaní a aby sme sa mohli s nimi stretnúť aj na ďalšíh domácich i zahraničných výstavách.

Výsledné hodnotenie slovenských exponátov:

Meno vystavovateľa Názov exponátu Výstavná trieda Medaila Počet bodov
ALBUM, s. r. o. / Ondrej Földes SLOVENSKO 1939 - 1945, špecializovaný katalóg známok a celín Literatúry Pozlátená 83
Július Píša Perfíny používané na českom a slovenskom území Tradičnej filatelie Pozlátená 82
Ondrej Földes Slovensko 1939 - 1945 Tradičnej filatelie Veľká strieborná 75
Péter Csicsay Pečiatky poštovní
Žitného ostrova
Jednorámových exponátov Postriebrená 68


V prípade záujmu si môžete stiahnuť kompletné Palmares výstavy Praga 2008 (351 kB).
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov