Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Niečo o histórii Klubu filatelistov v Jaslovských Bohuniciach. Spomienky pre budúcnosť.
Slovenské exponáty na FIP filatelistickej výstave LONDON 2010 (Festival of Stamps)

Slovenské exponáty na FIP filatelistickej výstave LONDON 2010 (Festival of Stamps)

Slovenské exponáty na FIP filatelistickej výstave LONDON 2010 (Festival of Stamps)

Slovenské exponáty na FIP filatelistickej výstave LONDON 2010 (Festival of Stamps)


Slovenské exponáty na FIP filatelistickej výstave LONDON 2010 (Festival of Stamps)
  Hodnotenie slovenských exponátov na svetovej výstave poštových známok LONDON 2010 (Festival of Stamps) v Londýne (Veľká Británia).
   
  Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 17. 05. 2010 12:17
 


V dňoch 8. - 15. mája 2010 sa v Londýne uskutočnila svetová výstava LONDON 2010 (Festival of Stamps) najvyššieho rangu - pod patronátom Svetovej filatelistickej federácie FIP.
Národným komisárom bol Vojtech Jankovič, ktorý zabezpečoval účasť slovenských exponátov na výstave. Z pôvodne prihlásených siedmich exponátov, organizačný výbor výstavy vybral štyri. Konkrétne tri filatelistické exponáty: J. Pálka - Uhorsko - predznámkové obdobie, P. Csicsay - Poštová história mesta Komárom/Komárno 1794 - 1918 a V. Jankovič - Môj život ako život bicykla a jeden exponát literatúry: Michal Zika (Ondrej Földes) - Slovensko 1939 - 1945 - Špecializovaný katalóg poštových známok a celín. Posledne menovaný filatelistický exponát nakoniec na výstave nebol vystavený, pretože Vojtech Jankovič pracoval v medzinárodnej porote ako tzv. apprentice - kandidát na získanie kvalifikácie porotcu FIP. Jeho pôsobenie bolo úspešný a bol vymenovaný za akreditovaného FIP porotcu pre tematickú filateliu.

Oba slovenské exponáty (v triede poštovej histórie) získali veľmi dobré ohodnotenie (zlatú a pozlátenú medailu), čím sa slovenskí zberatelia opäť zaradili medzi krajiny s výbornou úrovňou exponátov. Žiaľ, istým negatívom, a to aj vďaka nepozornosti slovenského komisára, nebol hodnotený exponát v triede literatúry, pretože nespĺňal prísne kritéria pre hodnotenie katalógov. A to konkrétne časový limit, ktorým je obdobie vydania do 2 rokov pred rokom konania výstavy (v čase prihlásenia v roku 2009 exponát tieto požiadavky spĺňal). Pravidlá sú neúprosné, s tým sa nedá nič robiť. Na druhej strane sa takýmto (nechceným) spôsobom exponát objavil medzi ostatnými (fyzicky v knižnici aj formálne vo výstavnom katalógu a katalógu AIJP), čo určite prispelo k jeho popularizácii.


Výsledné hodnotenie slovenských exponátov (podľa získaných bodov):

Meno vystavovateľa Názov exponátu Výstavná trieda Medaila Počet bodov
Juraj Pálka Hungary Pre-Stamp Period
(Uhorsko - predznámkové obdobie)
Postal History
(Poštová história)
Gold
(Zlatá)
93 bodov
Peter Csicsay Postal History of Komárom 1749 - 1918
(Poštová história mesta Komárom/Komárno 1794 - 1918)
Postal History
(Poštová história)
Vermeil
(Pozlátená)
82 bodov
Michal Zika
(Ondrej Földes)
Slovakia 1939 - 1945: Specialized catalogue of postage stamps and stationery
(Slovensko 1939 - 1945 - Špecializovaný katalóg poštových známok a celín)
Literature (Catalogues)
(Literatúra (Katalógy))
Not judged
(Nehodnotený)
---


Na výstave sa objavilo množstvo veľmi zaujímavých exponátov a to vo všetkých obsadených triedach (všetky štandardné okrem tried maximafilie a astrofilatelie). O vynikajúcej kvalite svedčí neuveriteľný počet udelených veľkých zlatých medailí: 58!
Pre informáciu uvádzame len exponáty, ktoré získali ocenenie The best in class (najlepší exponát v príslušnej triede) a exponát, ktorý získal ocenenie Grand Prix - the best exhibit at London 2010:

Exponát "Grand Prix - the best exhibit at London 2010":
 • Alan Holyoake - The First Engraved Postage Stamp (trieda tradičnej filatelie)
Prehľad exponátov "The best in class at London 2010":
 • Trieda tradičnej filatelie:
  Yo-Chi Kim (KOR) - Great Joeon and Daeha Empire (1884-1909)
 • Trieda poštovej histórie:
  Steven Walske (USA) - Heart of the West: San Francisco as a Postal Hub from 1849 to 1869
 • Trieda poštových celín:
  Alan Holyoake (GB) - The Introduction and Usage of the Mulready Envelope and Letter Sheet Stationery
 • Trieda fiškálnej filatelie:
  Jukka Mäkinen (FIN) - Sweden, the First Revenue Stamp issue of 1811 - 1844
 • Trieda jednorámových exponátov:
  Pradip Jain (IND) - The Development of the Airmail Route Cairo - India 1918 - 1929
 • Trieda aerofilatelie:
  Peter Motson (GB) - Newfoundlanf Airmal Stamps & Airmal Flights: 1919 - 1948
 • Trieda tematickej filatelie:
  Joshua Magier (IZR) - Land Cultivation from the Beginning of Agriculture to the Present Time
 • Trieda mládeže:
  Livie-Laure Tillard (KAN) - La Marianne de Briat surgargée St-Pierre et Miquelon
 • Trieda filatelistickej literatúry:
  Ulrich Ferchenbauer (RAK) - Österreich 1850-1918 Spezial katalog

Kompletné palmares výstavy si môžete stiahnuť v elektronickej forme (PDF formát): PDF logo Palmares London 2010.Poslať komentár

Autor: Vojtech Jankovič

Publikované: 17. 05. 2010 12:17
 
Slovenské exponáty na FIP filatelistickej výstave LONDON 2010 (Festival of Stamps)
Slovenské exponáty na FIP filatelistickej výstave LONDON 2010 (Festival of Stamps)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Vodcovstvo je schopnosť inšpirovať ostatných k práci a priviesť ich k tomu, aby si ju vychutnávali.

(Harry Truman)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.