Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Výstavy a exponáty:
Slovenské exponáty na FIP filatelistickej výstave LONDON 2010 (Festival of Stamps)

Slovenské exponáty na FIP filatelistickej výstave LONDON 2010 (Festival of Stamps)
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 17. 05. 2010 12:17

Hodnotenie slovenských exponátov na svetovej výstave poštových známok LONDON 2010 (Festival of Stamps) v Londýne (Veľká Británia).


V dňoch 8. - 15. mája 2010 sa v Londýne uskutočnila svetová výstava LONDON 2010 (Festival of Stamps) najvyššieho rangu - pod patronátom Svetovej filatelistickej federácie FIP.
Národným komisárom bol Vojtech Jankovič, ktorý zabezpečoval účasť slovenských exponátov na výstave. Z pôvodne prihlásených siedmich exponátov, organizačný výbor výstavy vybral štyri. Konkrétne tri filatelistické exponáty: J. Pálka - Uhorsko - predznámkové obdobie, P. Csicsay - Poštová história mesta Komárom/Komárno 1794 - 1918 a V. Jankovič - Môj život ako život bicykla a jeden exponát literatúry: Michal Zika (Ondrej Földes) - Slovensko 1939 - 1945 - Špecializovaný katalóg poštových známok a celín. Posledne menovaný filatelistický exponát nakoniec na výstave nebol vystavený, pretože Vojtech Jankovič pracoval v medzinárodnej porote ako tzv. apprentice - kandidát na získanie kvalifikácie porotcu FIP. Jeho pôsobenie bolo úspešný a bol vymenovaný za akreditovaného FIP porotcu pre tematickú filateliu.

Oba slovenské exponáty (v triede poštovej histórie) získali veľmi dobré ohodnotenie (zlatú a pozlátenú medailu), čím sa slovenskí zberatelia opäť zaradili medzi krajiny s výbornou úrovňou exponátov. Žiaľ, istým negatívom, a to aj vďaka nepozornosti slovenského komisára, nebol hodnotený exponát v triede literatúry, pretože nespĺňal prísne kritéria pre hodnotenie katalógov. A to konkrétne časový limit, ktorým je obdobie vydania do 2 rokov pred rokom konania výstavy (v čase prihlásenia v roku 2009 exponát tieto požiadavky spĺňal). Pravidlá sú neúprosné, s tým sa nedá nič robiť. Na druhej strane sa takýmto (nechceným) spôsobom exponát objavil medzi ostatnými (fyzicky v knižnici aj formálne vo výstavnom katalógu a katalógu AIJP), čo určite prispelo k jeho popularizácii.


Výsledné hodnotenie slovenských exponátov (podľa získaných bodov):

Meno vystavovateľa Názov exponátu Výstavná trieda Medaila Počet bodov
Juraj Pálka Hungary Pre-Stamp Period
(Uhorsko - predznámkové obdobie)
Postal History
(Poštová história)
Gold
(Zlatá)
93 bodov
Peter Csicsay Postal History of Komárom 1749 - 1918
(Poštová história mesta Komárom/Komárno 1794 - 1918)
Postal History
(Poštová história)
Vermeil
(Pozlátená)
82 bodov
Michal Zika
(Ondrej Földes)
Slovakia 1939 - 1945: Specialized catalogue of postage stamps and stationery
(Slovensko 1939 - 1945 - Špecializovaný katalóg poštových známok a celín)
Literature (Catalogues)
(Literatúra (Katalógy))
Not judged
(Nehodnotený)
---


Na výstave sa objavilo množstvo veľmi zaujímavých exponátov a to vo všetkých obsadených triedach (všetky štandardné okrem tried maximafilie a astrofilatelie). O vynikajúcej kvalite svedčí neuveriteľný počet udelených veľkých zlatých medailí: 58!
Pre informáciu uvádzame len exponáty, ktoré získali ocenenie The best in class (najlepší exponát v príslušnej triede) a exponát, ktorý získal ocenenie Grand Prix - the best exhibit at London 2010:

Exponát "Grand Prix - the best exhibit at London 2010":
 • Alan Holyoake - The First Engraved Postage Stamp (trieda tradičnej filatelie)
Prehľad exponátov "The best in class at London 2010":
 • Trieda tradičnej filatelie:
  Yo-Chi Kim (KOR) - Great Joeon and Daeha Empire (1884-1909)
 • Trieda poštovej histórie:
  Steven Walske (USA) - Heart of the West: San Francisco as a Postal Hub from 1849 to 1869
 • Trieda poštových celín:
  Alan Holyoake (GB) - The Introduction and Usage of the Mulready Envelope and Letter Sheet Stationery
 • Trieda fiškálnej filatelie:
  Jukka Mäkinen (FIN) - Sweden, the First Revenue Stamp issue of 1811 - 1844
 • Trieda jednorámových exponátov:
  Pradip Jain (IND) - The Development of the Airmail Route Cairo - India 1918 - 1929
 • Trieda aerofilatelie:
  Peter Motson (GB) - Newfoundlanf Airmal Stamps & Airmal Flights: 1919 - 1948
 • Trieda tematickej filatelie:
  Joshua Magier (IZR) - Land Cultivation from the Beginning of Agriculture to the Present Time
 • Trieda mládeže:
  Livie-Laure Tillard (KAN) - La Marianne de Briat surgargée St-Pierre et Miquelon
 • Trieda filatelistickej literatúry:
  Ulrich Ferchenbauer (RAK) - Österreich 1850-1918 Spezial katalog

Kompletné palmares výstavy si môžete stiahnuť v elektronickej forme (PDF formát): PDF logo Palmares London 2010.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov