Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/1 (107)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL

08. 01. 2021

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Slovenská pošta vydáva poštovú známku Technické pamiatky: Historické mlyny – veterný mlyn v Holíči

Slovenská pošta vydáva poštovú známku Technické pamiatky: Historické mlyny – veterný mlyn v Holíči
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 25. 04. 2013 10:10


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov