Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/1 (107)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL

08. 01. 2021

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Slovenská pošta vydá veľkonočnú poštovú známku

Slovenská pošta vydá veľkonočnú poštovú známku
Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 04. 03. 2014 10:39

Tlačová správa Slovenskej pošty o vydaní novej poštovej známky s tematikou Veľkej noci.

Základné informácie:

  • Článok/oznam/správa/reportáž: PDF dokument Slovenská pošta vydá veľkonočnú poštovú známku
  • Anotácia: Slovenská pošta, a. s., vydá 10. marca 2014 poštovú známku „Veľká noc 2014: Ukrižovanie – vitráže obdobia romantizmu“, s nominálnou hodnotou 0,45 €.
  • Autor: Mgr. Stanislava Pondelová
  • Dátum: 4. 3. 2014
  • Zdroj: Mgr. Stanislava Pondelová, Hovorkyňa Slovenskej pošty


Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov