Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Oznámenie oficiálnych výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022.

17. 07. 2023

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Slovenská pošta prezentuje poštové známky s ľudovými krojmi

Slovenská pošta prezentuje poštové známky s ľudovými krojmi
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.sme.sk
Publikované: 21. 03. 2013 13:26

Informácia o výstave venovanej ľudovým krojom a ich zobrazeniu na poštových známkach v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov