Prednáška (KF 00-65): Poste Restante

Pozvanie na odbornú prednášku KF 00-65 Apollofila v Prahe (Česko) organizovanú 3. utorok v mesiaci.

19. 05. 2020

Pošta a poštové služby:
Slovenská pošta môže byť aj mobilným operátorom

Slovenská pošta môže byť aj mobilným operátorom
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.sme.sk
Publikované: 20. 01. 2013 08:52

Úvaha o rozširovaní služieb Slovenskej pošty v oblasti nepoštových služieb.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov