Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/1 (107)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL

08. 01. 2021

Pošta a poštové služby:
Slovenská pošta, a.s., vydáva novú sériu poštových známok z emisného radu Umenie s inovovaným dizajnom

Slovenská pošta, a.s., vydáva novú sériu poštových známok z emisného radu Umenie s inovovaným dizajnom
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 22. 10. 2016 16:03
Aktualizované: 11. 11. 2016 16:03

Tlačová správa Slovenskej pošty, a. s. k vydaniu nových známok emisného radu Umenie s inovovaným dizajnom.

Základné informácie:Umenie: Ester Šimerová-Martinčeková - Šachová kompozícia   Umenie: Mária Bartuszová (1936 – 1996)


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov