Československo po roku 1945 - Poďme na huby II.

Predstavenie emisie československý poštových známok Jedovaté huby z roku 1989 so zameraním na jej tematické využitie i možnosti špecializácie.

19. 08. 2023

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Recenzia knihy Československé legie v 1. světové válce

Recenzia knihy Československé legie v 1. světové válce
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 10. 01. 2016 19:35

Recenzia knižnej publikácie Ladislav Olšina: Československé legie v 1. světové válce, ktorá vyšla vo vydavateľstve EUROPRINTY v roku 2014


Ladislav Olšina: Československé legie v 1. světové válce


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov