Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Filatelistická knižná literatúra:
František Beneš, st.: Príručka pre zberateľov pohľadníc (knižná recenzia)

František Beneš, st.: Príručka pre zberateľov pohľadníc (knižná recenzia)
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 21. 03. 2020 10:32

Recenzia knižnej publikácie Příručka pro sběratele pohlednic (česky) od Františka Beneša, st.


Příručka pro sběratele pohlednicPříručka pro sběratele pohlednic


Názov: Příručka pro sběratele pohlednic

Autor: František Beneš, st.

Grafická úprava: Martin Trojan
Technická spolupráca: Hynek Eiselt
Vydavateľ: POFIS s. r. o., Praha
Rok vydania: 2004
Počet strán: 84
Formát: Formát A5 na výšku
Väzba: Mäkká
ISBN 80-86405-12-5Príručka je určená ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých zberateľov pohľadníc. Priblížme si jej obsah so stručným popisom najdôležitejších informácií:


Úvod do sbíraní starých pohlednic


Táto kapitola obsahu stručný úvod s definíciou pohľadnice podľa Technického slovníka 1927 - 1939, čo nie je asi najšťastnejšia voľba, na úvod to však postačuje.

Příručka pro sběratele pohlednicVznik a historie


Táto kapitola obsahuje stručný popis vzniku pohľadníc a ich vývoja od listov cez prvé korešpondenčné lístky ako predchodcov pohľadníc až po súčasné pohľadnice. Rozdelená je to nasledujúcich častí:


Dopis - základní forma písemného sdělení


Dôvody vzniku písomnej komunikácie vo forme písaných listov.


Korespondenční lístek - předchůdce pohlednic


Okolnosti vzniku korešpondenčných lístkov, ktoré sa stali základom pre vznik pohľadníc.

Příručka pro sběratele pohlednicNejstarší pohlednice


Úvahy o hľadaní najstarších pohľadníc v niektorých krajinách a najstarších celkovo.


Pohlednice a čas


Uvedenie časových období vydávania a zbierania pohľadníc: Ranné obdobie (1870 - 1895, Zlatý vek (1896 - 1915), Stagnácia a úpadok (1916 - 1945), Čiastočné oživenie (1945 - dodnes)


Nakladatelé a vydavatelé


Pohľad na pohľadnice z hľadiska komerčného - vydavateľov a nakladateľov so zameraním na české krajiny.


Pohlednice, které chceme sbírat nebo alespoň mítNámět


Odporúčania pri zbieraní pohľadníc podľa námetov s uvedením viacerých príkladov členenia tematickej zbierky pohľadníc.


Kvalita (jakost)


Kvalifikácia pohľadníc podľa ich stavu (luxusné, veľmi dobrý stav, dobrý stav, uspokojivý stav, nevyhovujúci stav) so stručným popisom najčastejšie sa vyskytujúcich vád zhoršujúcich kvalitu pohľadníc.


Tiskové techniky


Kvalitný prehľad najčastejšie používaných tlačových techník na tlač pohľadníc s uvedením ukážok typických vizuálnych odlišovacích znakov jednotlivých techník. V závere je uvedený prehľad techník s úrovňami zobrazenia, ktoré môžu obraz pohľadnice a jej námet zvýrazniť alebo potlačiť.

Příručka pro sběratele pohlednic


Příručka pro sběratele pohlednicPadělky


Falšovanie sa nevyhýba ani pohľadniciam, preto táto časť prináša základné identifikačné znaky rozpoznania originálnych a falšovaných pohľadníc.

Příručka pro sběratele pohlednicUkládaní pohlednic


Veľmi krátke pojednanie o nutnosti starostlivého uskladnenia pohľadníc a odporúčaním na (komerčné) produkty a albumy, ktoré zabezpečia dlhodobé spoľahlivé uskladnenie pohľadníc.


Srovnávací soubor


Táto kapitola predstavuje najrozsiahlejšiu časť publikácie. Obsahuje súbory typických pohľadníc rozdelených do viacerých tematických oblastí s uvedením približnej ceny pre každý typ pohľadnice a jej stručný popis. Myslím, že táto časť veľmi pomôže zberateľovi zorientovať sa na trhu. Samozrejme, uvedené ceny (Kč) sú len orientačné a postupne sa menia. Aj tak je to veľmi dobrá pomôcka, ktorú by mal používať najmä začínajúci zberateľ.

Příručka pro sběratele pohlednic


Pohľadnice v porovnávacom súbore sú rozdelené do nasledujúcich kategórií: Místopis - Čechy, Morava a Slezko do roku. 1918, Místopis - ČSR od roku 1918, Místopis - Topografie, Místopis - Cizina, Dějiny - Osobnosti, Dějiny - Militaria (vojenství), Dějiny - Různá hnutí a spolky, Technika, Příroda, Sport, Sokol, Umění, Život, Ostatní, Pohlednice vydané po roce 1945.

Příručka pro sběratele pohlednicZhrnutie


Příručka pro sběratele pohlednic poskytuje veľmi dobrý úvod do zbierania pohľadníc, pre tých, ktorí sa rozhodli so zbieraním začať. Pokročilým zberateľom poskytuje etalón cenového ohodnotenia pohľadníc vo forme porovnávacieho súboru. Za najväčší prínos publikácie považujem veľmi dobre spracovanú časť venovanú tlačovým technikám pohľadníc s uvedením ukážok typických vizuálnych odlišovacích znakov jednotlivých techník.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov