Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

14. 04. 2024

Pošta a poštové služby:
Poštový trh sa od budúceho roka úplne otvorí

Poštový trh sa od budúceho roka úplne otvorí
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.sme.sk
Publikované: 14. 09. 2011 18:44

Informácia o plánovanej liberalizácii a úplnom otvorení slovenského poštového trhu od začiatku roku 2012.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov