Monographs of Czechoslovak and Czech stamps

Overview of so far published and yet planned volumes of MONOGRAPHS OF CZECHOSLOVAK STAMPS and MONOGRAPHS OF CZECHOSLOVAK AND CZECH STAMPS and POSTAL HISTORY.

03. 12. 2023

Postage Stamp:
Personalities: Ján Kollár (1793 – 1852)

Personalities: Ján Kollár (1793 – 1852)
Date of Issue: 20. 05. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 20 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 23 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 3
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 3200000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 200. výročie narodenia významného slovenského politika, básnika a spisovateľa, ideológa slovenského a predstaviteľa českého národného obrodenia, jazykovedca, archeológa, evanjelického kňaza.


Text motifs: JÁN KOLLÁR 1793 - 1852 / UNESCO

Pictorial motifs: Portrét Jána Kollára.

Postage stamp artwork: akad. mal. Jozef Baláž

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Thematic description and context:

Ján Kollár (29. 7. 1793 Mošovce pri Martine - 24. 1. 1852 Viedeň) v roku 1806 študoval na gymnáziu v Kremnici, potom v Banskej Bystrici a v roku 1815 ukončil Evanjelické lýceum v Bratislave. V roku 1819 bol kazateľom v Pešti. Jeho známe dielo Slávy dcéry vyšlo v roku 1824 v troch spevoch a v roku 1832 v piatich spevoch. V roku 1843 vydal Cestopis obsahující cestu do Horní Itálie, kde v jednej časti sa zaoberá aj poštovníctvom. Od roku 1849 bol profesorom slovanskej archeológie na Viedenskej univerzite. Ján Kollár bol pochovaný vo Viedni, ale v roku 1904 boli jeho telesné pozostatky prevezené do Prahy na Olšanský cintorín.


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists