The 80th anniversary of the Carpathian-Duklian operation

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the 80th anniversary of the Carpathian-Duklian operation.

28. 08. 2024

Postage Stamp:
Personalities: Ján Kollár (1793 – 1852)

Personalities: Ján Kollár (1793 – 1852)
Date of Issue: 20. 05. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 20 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 23 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 3
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 3200000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 200. výročie narodenia významného slovenského politika, básnika a spisovateľa, ideológa slovenského a predstaviteľa českého národného obrodenia, jazykovedca, archeológa, evanjelického kňaza.


Text motifs: JÁN KOLLÁR 1793 - 1852 / UNESCO

Pictorial motifs: Portrét Jána Kollára.

Postage stamp artwork: akad. mal. Jozef Baláž

Postage stamp engraving: Doc. akad. mal. Martin Činovský

Thematic description and context:

Ján Kollár (29. 7. 1793 Mošovce pri Martine - 24. 1. 1852 Viedeň) v roku 1806 študoval na gymnáziu v Kremnici, potom v Banskej Bystrici a v roku 1815 ukončil Evanjelické lýceum v Bratislave. V roku 1819 bol kazateľom v Pešti. Jeho známe dielo Slávy dcéry vyšlo v roku 1824 v troch spevoch a v roku 1832 v piatich spevoch. V roku 1843 vydal Cestopis obsahující cestu do Horní Itálie, kde v jednej časti sa zaoberá aj poštovníctvom. Od roku 1849 bol profesorom slovanskej archeológie na Viedenskej univerzite. Ján Kollár bol pochovaný vo Viedni, ale v roku 1904 boli jeho telesné pozostatky prevezené do Prahy na Olšanský cintorín.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists