Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022

Announcement of the official results of the survey for the most beautiful Slovak postage stamp for 2022.

17. 07. 2023

Postage Stamp:
Personalities: Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)

Personalities: Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
Date of Issue: 20. 05. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 5 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 23 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 3
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 5210000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the 150th birth anniversary of the outstanding Slovak cleric, composer, choirmaster, conductor, music educator, music journalist and organist Jan Levoslav Bella.


Text motifs: JÁN LEVOSLAV BELLA 1843 - 1936

Pictorial motifs: Portrét Jána Levoslava Bellu

Postage stamp artwork: akad. mal. Jozef Baláž

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Thematic description and context:

Ján Levoslav Bella (4. 9. 1843 Liptovký Mikuláš - 25. 5. 1936 Bratislava) študoval na gymnáziu v Levoči a v Banskej Bystrici. Už ako 18-ročný písal básne. Študoval teológiu v Banskej Bystrici a vo Viedni, pôsobil v Banskej Bystrici a Kremnici. Prvým národným hudobným dielom J. L. Bellu boli Slovenské štvorspevy, klavírna variácia na slovenské ľudové piesne. Národné prvky sú aj v Staroslovenskom otčenáši a kantáte Cyrilo metodiáda. Ako 38-ročný prestúpil J. L. Bella na evanjelickú vieru, oženil sa a stal sa organistom v Sibiu v Rumunsku. Do vlasti sa vrátil ako 85-ročný. Medzi najvýznamnejšie diela patrí opera Kováč Wieland a orchestrálna (Osud a ideál), komorná, piesňová (Matka nad kolískou) a zborová tvorba.


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists