Inauguration of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775)

Occasional postmark used in Nitra on the occasion of the inauguration of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary.

26. 07. 2024

Postage Stamp:
Personalities: Alexander Dubcek (1921 – 1992)

Personalities: Alexander Dubcek (1921 – 1992)
Date of Issue: 20. 05. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 8 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 23 x 30 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 3
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 5230000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the Slovak comunist politicial, main person of the Prague Spring 1968 Alexander Dubcek.


Text motifs: ALEXANDER DUBČEK 1921 - 1992

Pictorial motifs: Portrét Alexandra Dubčeka.

Postage stamp artwork: akad. mal. Jozef Baláž

Postage stamp engraving: Doc. akad. mal. Martin Činovský

Thematic description and context:

Alexander Dubček (27. 11. 1921 Uhrovec - 7. 11. 1992 Praha) v rokoch 1928 - 1938 žil s rodičmi Sovietskom zväze (ZSSR) - najskôr vo Frunze v Kirgizsku, neskôr sa celá rodina presťahovala do mesta Gorkij (dnes Nižný Novgorod). Po návrate na Slovensko sa vyučil za strojného zámočníka. Od roku 1939 bol členom KSS. V rokoch 1944 - 1945 sa A. Dubček zúčastnil Slovenského národného povstania. Od roku 1939 do roku 1969 vykonával rozličné funkcie v KSS a KSČ a od 5. 1. 1968 do 17. 4. 1969 bol prvým tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. Neskôr bol veľvyslancom v Turecku. Ako vodcu "revizionizmu" a "pravicových oportunistov" ho v roku 1970 vylúčili z KSČ, ROH a mal zakázanú politickú činnosť. Od začiatku "nežnej revolúcie" patril medzi popredných organizátorov. V rokoch 1989 a 1990 bol predsedom Federálneho zhromaždenia ČSFR, bol predsedom Sociálnodemokratickej strany Slovenska. Pri ceste z Bratislavy do Prahy 1. 9. 1992 mal ťažkú autohaváriu a zraneniam o niekoľko týždňov podľahol. Pochovaný je v Bratislave.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists