Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Otvorenie filatelistickej výstavy k 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika v Holíči

Otvorenie filatelistickej výstavy k 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika v Holíči
Autor: Mária Hudecová
Publikované: 23. 09. 2020 10:03
Aktualizované: 23. 09. 2020 10:03

Krátka reportáž z otvorenia propagačnej filatelistickej výstavy k 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika v Holíči

Dňa 12. 9. 2020 sa v interiéroch Holíčskeho zámku konalo slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy k 140. výročiu narodenia gen. M. R. Štefánika, významného rodáka z neďalekých Košarísk. Príhovormi výstavu otvorili víceprimátorka PhDr. Lenka Látalová, PhD. a predsedníčka Klubu filatelistov v Holíči Mária Hudecová.

Otvorenie filatelistickej výstavy k 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika v Holíči

K výstave, ktorá potrvá do 30. 9. 2020, sme pripravili príležitostnú poštovú pečiatku, pamätný list a prítlač na korešpondenčný lístok resp. obálku. Už tradične návrhy vyšli z dielne pána Adriana Ferdu, ktorému ďakujem za výbornú spoluprácu. Na pečiatke je zobrazený rodný dom M. R. Štefánika v Košariskách, ktorý bol námetom aj pri tvorbe pamätného listu.

Otvorenie filatelistickej výstavy k 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika v Holíči

Otvorenie filatelistickej výstavy k 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika v Holíči

Významnú udalosť sme umocnili ďakovným listom za dlhoročnú a obetavú prácu členom klubu pánovi PaedDr. Ivanovi Hnátovi, pani Apolónii Lantošovej a pánovi PaeDr. Josefovi Šolcovi. Neopakovateľnú atmosféru podčiarkla prezentácia o M. R. Štefánikovi v priestoroch kaplnky zámku z diela PaedDr. Ivana Hnáta. Otvorenie sa konalo nielen za účasti členov nášho klubu, ale čo nás milo prekvapilo a nesmierne potešilo aj za účasti členov z filatelistických klubov v Brezovej pod Bradlom, Malaciek, Bratislavy, Partizánskeho i Piešťan. Naši hostia boli nadšení nielen výstavou a pripravenými materiálmi k výstave, ale nešetrili slovami obdivu nad atmosférou Holíčskeho zámku. Veľké poďakovanie pánovi Maniačkovi, za možnosť prezentovania M.R. Štefánika očami jeho otca, filatelistu a autora vystavovaného exponátu Ing. Jána Maniačka st. (1933 - 2017). Verím, že výstava bola podnetom na zamyslenie: „Kto sme a kam kráčame“, nielen ako odkaz osobnosti národného významu M. R. Štefánika, ale aj ako odkaz otca svojim deťom a priateľom rečou filatelie.

Otvorenie filatelistickej výstavy k 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika v Holíči

Záverom ďakujeme za podporu primátorovi mesta Holíč PhDr. Zdenkovi Čambalovi a za vynikajúcu spoluprácu s tímom pani Mgr. Hane Galkovej, vďaka ktorým sa nám výstava podarila pripraviť. Bolo nám cťou pohľadom filatelie vzdať hold vedcovi, vojakovi, politikovi a diplomatovi gen. Dr. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, jednej z najvýznamnejších osobností novodobých slovenských dejín.


Autor: Mária Hudecová

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov