Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Rozhovory a spoločenská kronika:
Okrúhle životné výročie jednej z najvýznamnejších osobností súčasnej slovenskej filatelie

Okrúhle životné výročie jednej z najvýznamnejších osobností súčasnej slovenskej filatelie
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 09. 2012 15:18

Krátky medailón k významnému okrúhlemu životnému výročiu jednej z najvýznamnejších osobností nielen súčasnej slovenskej filatelie Miroslava Bachratého (60 rokov).

Musím priznať, že s nemalou dávkou prekvapenia som prijal informáciu, že môj dlhoročný filatelistický priateľ, učiteľ a vzor Ing. Miro Bachratý sa v strede tohtoročného augusta dožil obdivuhodného okrúhleho jubilea 60 rokov. Pretože Miro patrí medzi piliere slovenskej filatelie a stále tvorí súčasť čoraz viac sa zužujúcej ale stále ešte hybnej sily nášho (organizovaného) hobby, patrí sa pripomenúť si jeho nemalé filatelistické aktivity a zásluhy pre slovenskú filateliu.

Miroslav Bachratý - vedúci filatelistického krúžku

Začať treba asi niekde v bývalom Pionierskom dome Klementa Gottwalda (terajšia rezidencia slovenských prezidentov), kde svojho času sídlil pravdepodobne najsilnejší krúžok mladých filatelistov nielen v Bratislave ale na celom Slovensku a kam ma zaviala mladícka nerozvážnosť (za všetkým hľad(k)aj ženu), po ktorej mi zostali len zúbky pre plač. Práve Miro Bachratý mi ich pekne prebrúsil a stal sa tým vedúcim, ktorý z nás vychoval mladých zahľadených a teraz už zrelých rozhľadených zberateľov - filatelistov a ktorý nám vštepil základy našej záľuby, s ktorými dnes bojujeme na barikádach slovenskej filatelie (áno, vzhľadom na (ne)činnosť niektorých oficiálnych zväzových činovníkov, mi to vskutku pripadá ako boj na barikádach). Bol prvým radcom ale aj kritikom, prvým inšpirátorom, ktorý nám ukázal v čom je čaro filatelie a čo má svoju filatelistickú hodnotu. Myslím, že patril k tým nemnohým vedúcim krúžkov mladých filatelistov, ktorí nielen chcú ale aj vedia. Keďže bol občas dosť prísny (ba priam až nekompromisný), mnohí mladí to vzdali a odišli naháňať iné koníčky (a kobylky). Ale tí čo vydržali, dostali do vienka hlboké odborné znalosti, ktoré teraz využívajú vo forme budovania zaujímavých a hodnotných zbierok (lebo rozpoznajú, čo je kvalitný poštovo-historický doklad), publikovania odborných publikácií (lebo rozumejú problematike) a tiež tvorby kvalitných filatelistických exponátov (lebo sa neboja prezentovať svoje vedomosti pred odbornou verejnosťou). Lebo hlboké odborné znalosti sú veľmi dobrá investícia...

Miroslav Bachratý - predseda komisie porotcov ZSF

Inými slovami, Miro Bachratý patril a stále patrí medzi hlavných protagonistov bratislavského a slovenského filatelistického života. Okrem funkcionárskej a organizačnej stránky, ktorá sa prejavuje v súčastnosti jeho členstvom v Rade ZSF, predsedníctvom Komisie porotcov ZSF a predsedníctvom ZKF Bratislava, je jeho filatelistická energia nasmerovaná hlavne na bádateľskú a publikačnú činnosť. Tí, ktorí čítajú pravdepodobne stále najlepší jazykovo dostupný český filatelistický časopis FILATELIE vedia, že takmer v každom čísle sa objaví nejaký jeho článok o nových poštovo-historických objavoch alebo diskusný príspevok polemizujúci s niektorým zo skúsených českých filatelistov. Svoje publikačné stopy zanechal aj v už nevychádzajúcom slovenskom zberateľskom časopise ZBERATEĽ a my dúfame, že na stránkach www.postoveznamky.sk v blízkej budúcnosti pribudnú k jeho príspevku SLOVÁNSKO FENYKLOVÝ CITUS ďalšie odborné články.

Miroslav Bachratý - predseda poroty výstavy SLOVOLYMPFILA 2004

Pri písaní týchto riadkov mi hmýri v hlave množstvo akcií a podujatí, ktoré Miro riadil a (spolu-)organizoval (o.i. Medzinárodná výstava socialistických krajín SOCFILEX 1981, II. slovensko - poľská výstava BRATISLAVA '99, Medzinárodná FEPA výstava SLOVENSKO 2002, VI. slovensko-poľská výstava BRATISLAVA 2007), mnoho výstavných porôt, v ktorých pôsobil (o.i. SLOVOLYMPFILA 2004, NITRAFILA 2008, VYSOKÉ MÝTO 2011), viacero výstav, na ktorých pôsobil ako národný komisár (o.i. Poľsko-slovenská výstava KRAKÓW 2005, Medzinárodná FEPA filatelistická výstava WIPA 2008, Medzinárodná FEPA filatelistická výstava Salon du Timbre 2012 - Planète Timbre) a mnoho, mnoho ďalších aktivít.

Snáď jediná oblasť, v ktorej sa zatiaľ výrazne nepresadil je tvorba a vystavovanie vlastných filatelistických exponátov (jeho dlhodobo budovaný tematický exponát zameraný na čs. motorizmus nie a nie uzrieť sveta). Ale aj tu sa hádam blýska na lepšie časy - na výstave KOŠICE 2009 predstavil súťažný poštovo-historický exponát Rekomandačné pečiatky Slovenskej pošty 1992 – 2000 a ďalší jeho, zatiaľ nesúťažný dvojrámový, exponát je možné vidieť na virtuálnej filatelistickej výstave EXPONET: Dvojjazyčné slovensko-nemecké poštové nálepky na Slovensku (1941 - 1945).

Miroslav Bachratý - účastník odborného seminára FIP v Malmö

A hlavne nesmieme zabudnúť na veľké množstvo odborných prednášok (o.i. Dni filatelie Slovenska 2001, 2006, 2011, odborný seminár pri výstave VYSOKÉ MÝTO 2011), článkov a odborných publikácií, ktoré pripravil alebo na ktorých spolupracoval; a my veríme, že ešte pripraví. Za všetky by som rád spomenul aspoň jeho priekopnícku stále nedocenenú prácu M. Bachratý: Odtlačky výplatných strojov v tematickej zbierke a exponáte, ktorá vyšla v roku 2009.

Na záver by som rád Mirovi poďakoval za celú jeho doterajšiu aktivitu, častokrát veľmi nezištnú pomoc a rady a zaželal mu ešte mnoho energie a tvorivého (mladíckeho) elánu do ďalšej práce, samozrejme ak sa aktivity v našej milovanej záľube dajú považovať za prácu.


"Práci česť! A filatelii zvlášť!"


Miroslav Bachratý - prednášateľ na odbornom seminári pri výstave VYSOKÉ MÝTO 2011     Miroslav Bachratý - člen poroty na výstave VYSOKÉ MÝTO 2011


Súvisiace články:
  • M. Bachratý: Uhorské daňové upomienky, in: FILATELIE 5/2010.
  • M. Bachratý: Existoval poštový úrad Ipolyság Újváros?, in: FILATELIE 9/2010.
  • M. Bachratý: Prechodné pečiatky vlakových pôšt na Slovensku 1918 - 1919, in: FILATELIE 10/2012 a FILATELIE 11/2012.
  • M. Bachratý: Vejprty 1938, in: FILATELIE 12/2011.
  • M. Bachratý: Internačný tábor v Terezíne (1919), in: FILATELIE 3/2012.
  • M. Bachratý: Českí zajatci na Malte, in: FILATELIE 6/2012.
  • M. Bachratý: SLOVÁNSKO FENYKLOVÝ CITUS, in: www.postoveznamky.sk

Súvisiaca literatúra:
Súvisiace exponáty:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov