Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Pošta a poštové služby:
Nový poštový zákon by mal platiť od roku 2012

Nový poštový zákon by mal platiť od roku 2012
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.sme.sk
Publikované: 06. 01. 2011 10:15

Informácia o liberalizácii poštového trhu a platnosti nového poštového zákona, ktorý má byť v platnosti od 1. januára 2012.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov