Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu Zberateľ 5/2008

Nové číslo časopisu Zberateľ 5/2008
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 04. 05. 2008 00:39

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 5/2008.


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 5/2008

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článkov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní poštových známok, lístkov, celinových obálok a príležitostných pečiatok a aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česká republika a Rakúsko.
 • Zo zbierkového fondu Poštového múzea - informácia o ojedinelej výstave v priestoroch Poštového múzea v Banskej Bystrici.
 • Košický hárček - rozlíšenie hárčekových polí podľa skutočného umiestnenia na tlačovej doske (II) - druhá časť odborného príspevku o rozlíšení hárčekových polí pri špecializácii Košického hárčeka.
 • Malé okienko telekartistu - 121. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tento krát venovanej novinkám slovenských telefónnych kariet a slovaciku n čínskej telefónnej karte.
 • Nevyplatené podávanie balíkov - informačný článok o zaujímavej možnosti zasielať balíky nevyplatene a poštových dokladoch, ktoré takúto službu dokumentujú.
 • Jubilejné známky 1928 - 80 rokov - informačný článok o vydaní československých známok pri príležitosti 10. výročia Československa v roku 1928.
 • Významný kremnický barokový medailér - Daniel Warou - informácia o tvorbe najvýznamnejšieho kremnického barokového medailéra s dôrazom na tri unikátne portrétne medaily, ktoré vytvoril počas zajatia u Rákociho.
 • Martin Luther King: Mal som sen - námetová informácia o živote a práci černošského vodcu a bojovníka za ľudské a občianske práva M. L. Kingovi.
 • Operence - spoločníci človeka KRKĽAVA BELASÁ - pokračovanie voľného cyklu námetového pohľadu na poštové známky.
 • Známka a známková tvorba - sedemnáste pokračovanie seriálu o grafike a grafikoch v československej a slovenskej známkovej tvorbe.
 • Počty s doplatným - odborný článok o používaní doplatných známok z obdobia Slovenského štátu v povojnovom období doplnený zaujímavými obrazovými ukážkami.
 • Model mohyly na Bradle je na Myjave - informácia o vzniku a umiestnení zmenšenej kópie Mohyly M. R. Štefánika na myjavskej železničnej stanici.
 • Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna Alojza Medňanského (VI. časť) - šieste pokračovanie pohľadnicami ilustrovaného rozprávania približujúceho knihu A. Medňanského s názvom Malebná cesta dolu Váhom.
 • Príloha:
  ZBERATEĽSKÉ STATE: Ako sir Humphrey Gilbert anektoval pre kráľovnú Alžbetu I. Newfoundland - voľné pokračovanie fundovaného rozprávania o histórii anglických ilustrované poštovými známkami, tento krát o Newfoundlande v Severnej Amerike.

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy, pravidelné rubriky (Recenzie, , Čo píšu iní, Súťaž o kvet Zberateľa, Aukcie burzy stretnutia, a pod.) a bohatá inzercia.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov