Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu Zberateľ 4/2008

Nové číslo časopisu Zberateľ 4/2008
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 02. 04. 2008 13:29

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 4/2008.


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 4/2008

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článkov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní poštových známok, lístkov, celinových obálok a príležitostných pečiatok a aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008; nové slovenské mince a nové euromince (Malta). Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česká republika, Rakúsko, Poľsko a Ukrajina.
 • Košický hárček - rozlíšenie hárčekových polí podľa skutočného umiestnenia na tlačovej doske (I) - prvá časť odborného príspevku rozlíšení hárčekových polí pri špecializácii Košického hárčeka.
 • Malé okienko telekartistu - 120. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tentokrát venovanej novinkám slovenských telefónnych kariet a sérii nemeckých telefónnych kariet s historickými telefónmi.
 • Mestské kolky - špecializovaný článok informujúci o relatívne neznámej oblasti fiškálnej filatelie.
 • Deväťdesiat rokov FLUPOST 1918 - odborný príspevok o známkach a poštových dokladoch prvej pravidlenej leteckej poštovej prevádzky na svete.
 • Pred 30 rokmi vyštartoval do vesmíru prvý československý kozmonaut V. Remek - zaujímavá informácia o prvom kozmickom lete a o živote prvého československého kozmonauta V. Remeka.
 • George Vancouver - zaujímavý námetový príspevok o živote a zásluhách námorného kapitána Georgea Vancouvera pri príležitosti vydania poštovej známky na jeho počesť (Kanada).
 • Operence - spoločníci človeka BOCIAN ČIERNY - pokračovanie voľného cyklu námetového pohľadu na poštové známky.
 • Slovacikum s menom Bugatti - zaujímavý námetový príspevok o živote a diele automobilového konštruktéra E. Bugattiho a spojitosti automobilov s jeho menom so Slovenskom.
 • List z Moskvy - opätovné nahliadnutie do noviniek známkovej tvorby v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, tentokrát o Rusku a jeho známkovej tvorbe.
 • Medený bratislavský korunovačný žetón Karolíny Augusty - odborný numizmatický príspevok o korunovačných žetónoch Karolíny Augusty a o náleze neznámeho doteraz nepublikovaného variantu.
 • Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna Alojza Medňanského (V. časť) - piate pokračovanie pohľadnicami ilustrovaného rozprávania približujúceho knihu A. Medňanského s názvom Malebná cesta dolu Váhom.
 • Príloha:
  SLOV-OLYMP - spravodajca Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie (športové známky Slovenska v roku 2008, informácia o výstave SLOVOLYMPFILA 2008, známková produkcia k LOH 200á v Pekingu, slovenské športové úspechy a majstrovstvá sveta v stolnom tenise).

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy, pravidelné rubriky (Máte slovo, Čo píšu iní, Súťaž o kvet Zberateľa, Náš rozhovor, Aukcie burzy stretnutia, a pod.) a bohatá inzercia.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov