Známkové územia - Podnestersko

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Podnesterska.

29. 03. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2016/3

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2016/3
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 27. 11. 2016 19:52

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii.


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2016/3 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2016/3


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2016/3:


Úvodník    
Finančná situácia v ZSF ..... 4
Výzva pre KF ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF z 19. až 25. 9. 2016 ..... 5
 
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v III. štvrťroku 2016 ..... 5
Ako sa „rodila“ známka k predsedníctvu v rade európskej únie ..... 10
Trnava uviedla do života novú známku podomového kníhkupca Mateja Hrebendu ..... 13
Príležitostné pečiatky a kašety v III. štvrťroku 2016 ..... 14
Kongres FEPA 2016 ..... 18
 
Naša mládež    
Dni mladých filatelistov v Belušských Slatinách ..... 19
Výsledky filatelistickej olympiády mládeže 2016 ..... 21
 
Výstavy a kongresy    
Medzinárodná filatelistická výstava XII. PETROVEC FILA ..... 22
Aktuálne o analogických pohľadniciach ..... 26
 
Z klubov a regiónov    
Zasadanie Slovenskej filatelistickej akadémie ..... 23
Poznámka k výtvarnému návrhu známky J. Jessenius ..... 25
 
Spoločenská kronika    
Ocenenie tvorby Františka Horniaka ..... 26
Smútime za akademickým maliarom Ivanom Schurmannom ..... 26


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2016/3

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2016/3 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2016 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov