Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu Spravodajca ZSF 1/2008

Nové číslo časopisu Spravodajca ZSF 1/2008
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 04. 05. 2008 11:47

Prehľad obsahu nového čísla Spravodajcu ZSF 1/2008.


Prehľad obsahu nového čísla Spravodajcu ZSF 1/2008:

Najnovšie číslo Spravodajcu ZSF prináša bohaté informácie o aktivitách ZSF, zamerané na prechod na euro a bohatý život v regiónoch.

Hlavné témy a príspevky:
 • Úvodník a strana predsedu - príhovor vedúceho redaktora Spravodajcu ZSF a predsedu ZSF.
 • Dokumenty ZSF - Uznesenie z III. zasadnutia Rady ZSF z 8. marca 2008 a Smernica na prevádzkovanie centrálneho skladu výstavného zariadenia ZSF.
 • "Deň €" Euro prichádza - základné informácie o legislatívnych základoch prechodu na euro, ich praktických dopadoch a odporúčania pre zberateľov.
 • Medzinárodná spolupráca - Informácia o oslavách 25. výročia vzniku vojenského spolku zberateľov známok ARGE Militaria Austriaca Philatelia Wien s uvedením filatelistického dokladu k tejto udalosti.
 • Slovenská známka - rozhovor s vedúcim Odboru POFIS, Slovenská pošta, a. s. Mgr. Martinom Vančom o činnosti POFISu a jeho vzťahu k slovenskej známke i k zberateľom a Zväzu slovenských filatelistov. Druhým príspevkom je Zhodnotenie emisnej činnosti Slovenskej pošty, a. s. v roku 2007.
 • Z klubov a regiónov - pozvánka na inauguráciu známok Technické pamiatky - hasičská technika, informácia o zaujímavej poštovo-historickej publikácií Dejiny filatelie v Považskej Bystrici, informácia o slávnostnom stretnutí pri príležitosti 25. výročia Klubu filatelistov v Brezovej pod Bradlom a Klubu filatelistov v Banskej Bystrici, informácia o výročnej členskej schôdzi aktívneho nitrianskeho klubu a o bohatých aktivitách Klubu filatelistov v Handlovej.
 • Výstavy - informácia o pripravovaných medzinárodných výstavách, ich zaradení a výstavných triedach s uvedením národného komisára ZSF (ak bol vymenovaný), informácia o Regionálnej výstave poštových známok s medzinárodnou účasťou TIRNAVIA 2008 a o veľmi zaujímavej výstave, ktorú zrealizoval trenčiansky zberateľ I. Velický vo francúzskom mestečku Cran Gevier pri príležitosti konania 6. festivalu slovenských filmov.
 • Pozvánka - informácia o jubilejných XXV. dňoch filatelie Slovenska a sprievodných akciách s návratkou na záväzné prihlásenie sa na toto podujatie.
 • Spoločenská kronika - Informácia o významnom ocenení, ktoré získal dlhoročný slovenský filatelista V. Priputen - Ruský rád Petra Veľkého dlhoročnému členovi ZSF. Druhú časť tvorí pripomenutie vzácnych životných jubileí významných slovenských filatelistov: Norbert Feiner, Evžen Dofek, Ján Mička, Miroslav Ňaršík a Zdeněk Baliga.
 • Príloha:
  NAŠA MLÁDEŽ - Plán činnosti Komisie mládeže ZSF na rok 2008, informácia o KMF v Leviciach, ktorý oslávil 50 rokov svojej činnosti a reakcia na článok o tvorbe mládežníckych exponátov a ich vystavovaní.

Obálka časopisu prináša informácie o najnovších známkových počinoch Slovenskej pošty v I. štvrťroku 2008 a katalogizáciu nových známok spolu s vyobrazením príslušných pečiatok prvého dňa.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov