Nové číslo časopisu FIP Flash 133 – MAY 2022

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash 133 – MAY 2022.

07. 08. 2022

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2020/2 (103)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2020/2 (103)
Autor: Ján Vallo
Zdroj: www.svgabriel.sk
Publikované: 30. 03. 2020 18:46

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2020/2 (103)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • Pápež Ján Pavol II. – filatelistický materiál SR
 • Obrázková kronika Uhorska – Viedenská kronika – 650
 • Raffael Santi – člen Tretieho rádu sv. Františka
 • Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)
 • Historický organ z Olkusza
 • Kláštor Engelberg – Anjelský vrch
 • Správa o hospodárení SSG za rok 2019
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2020/2 (103)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Autor: Ján Vallo

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov