Umenie: Ján Rombauer (1782 – 1849) - Svätý Martin so žobrákom

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením maľby Jána Rombauera - Svätý Martin so žobrákom.

21. 10. 2022

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2017/2 (89)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2017/2 (89)
Autor: Ján Vallo
Zdroj: www.svgabriel.sk
Publikované: 30. 04. 2017 19:47

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2017/2 (89)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2017/2 (89) Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2017/2 (89)Obsah čísla:


  • Milí priatelia (príhovor predsedu)
  • Správa o hospodárení SSG za rok 2016
  • Fatima a jej posolstvo – 100.výročie zjavení Panny Márie
  • Sv. František Saleský
  • Sv. Kateri Tekakwitha
  • Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu
  • Sviatok Ružencovej Panny Márie
  • Zo života ThDr. Jozefa Tisu
  • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2017/2 (89)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Autor: Ján Vallo

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov