Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2013/4 (74)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2013/4 (74)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 10. 12. 2013 23:30

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2013/4 (74)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


SV. GABRIEL - Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» 45. stretnutie SSG v Trnave

» Ján Chryzostom kardinál Korec (1924-2014)

» Svätováclavská kráľovská koruna

» Antonio Allegri – Correggio: Svätá noc

» Lorenzo Lotto: Madona s dieťaťom a svätcami

» 100. výročie vysvätenia „Modrého kostolíka“

» Svätá Genovéva – patrónka Paríža

» Niečo o Vatikáne z poštovej histórie a filatelie

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


Bulletin SV. GABRIEL 2013/4 (74)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov