Pocta pre kaštieľ v Partizánskom: Zvečnili ho na originálnej poštovej známke

Reportáž zo slávnostnej inaugurácie poštovej známky Krásy našej vlasti - Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch

23. 09. 2020

Výstavy, súťaže a iné akcie:
Nitrianska galéria prezentuje v reprezentačných priestoroch Župného domu výstavu s cyrilo-metodskými motívmi

Nitrianska galéria prezentuje v reprezentačných priestoroch Župného domu výstavu s cyrilo-metodskými motívmi
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 17. 06. 2013 01:17

Informácia o výstave venovanej cyrilo-metodským motívom v reprezentačných priestoroch Župného domu v Nitre.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov