Pošta a poštové služby:
Nedoručiteľné balíky pošta vydraží

Nedoručiteľné balíky pošta vydraží
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.teraz.sk
Publikované: 18. 10. 2012 16:01

Informácia o pravidelnom dražení nedoručiteľných poštových balíkov v Trnave.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov