Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Najlepšie rytecké prepisy k slovenským známkam vystavujú v Prahe

Najlepšie rytecké prepisy k slovenským známkam vystavujú v Prahe
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.telecom.gov.sk
Publikované: 11. 02. 2013 12:51

Informácia o výstave najlepších ryteckých prepisov k slovenským poštovým známkam z dielne uznávaných slovenských rytcov Rudolfa Cigánika, Martina Činovského a Františka Horniaka v Poštovom múzeu v Prahe.

Základné informácie:


Výstava THE BEST OF SLOVAK STAMPS ENGRAVING ~ Rudolf Cigánik – Martin Činovský – František Horniak


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov