Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Oznámenie oficiálnych výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022.

17. 07. 2023

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Najkrajšia známka roka je inšpirovaná kvetom z Nízkych Tatier

Najkrajšia známka roka je inšpirovaná kvetom z Nízkych Tatier
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.telecom.gov.sk
Publikované: 18. 12. 2012 18:33

Informácia o vyhlásení ceny MDVaRR SR a ceny generálneho riaditeľa SP, a. s. v podobe Krištáľovej známky a diplomu za najkrajšiu známku roka 2012, ktoru sa stala poštová známka Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Skalienka ležatá.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov