Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Najdlhší list Ježiškovi napísali deti v Rajeckej Lesnej

Najdlhší list Ježiškovi napísali deti v Rajeckej Lesnej
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.teraz.sk
Publikované: 03. 12. 2012 18:31

Informácia o každoročnej akcii Slovenskej pošty, a.s. pre deti s názvom Vianočná pošta a najdlhšom liste, ktorý doteraz poslali deti Ježiškovi.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov