Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Filatelistická knižná literatúra:
N. Middleton: Atlas krajín, ktoré neexistujú (knižná informácia)

N. Middleton: Atlas krajín, ktoré neexistujú (knižná informácia)
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 20. 04. 2020 20:04

Informácia o vydaní knihy Atlas zemí, které neexistují, ktorá patrí aj do filatelistickej knižnice


Atlas zemí, které neexistují


Padesát oficiálně neuznaných států, o kterých se málo víAtlas zemí, ktoré neexistují<


Názov: Atlas zemí, které neexistují

Podtitul: Padesát oficiálně neuznaných států, o kterých se málo ví

Autor: Nick Middleton

Preklad do češtiny: Rani Tolimat

Grafická úprava: Filip Blažek
Grafický návrh a mapy: Sarah Greeno
Vydavateľ: 65. pole
Rok vydania: 2015 (preklad 2016)
Počet strán: 232
Formát: Formát 18,5 x 24,5 cm na výšku
Väzba: Tvrdá
ISBN 978-80-87506-77-6Zaujímavá publikácia, ktorá na prvý pohľad nepatrí do knižnice filatelistu. No len na prvý pohľad.
Autor Nick Middleton - geograf, novinár a autor dokumentárnych relácií - zozbieral a do svojho atlasu zaradil 50 rôznych regionálnych alebo etnických oblastí, ktoré neboli alebo v súčasnosti nie sú považované za "oficiálne" štáty, resp. štátoprávne územia. A tu už začíname tušiť, že táto netradičná knižná publikácia predsa len asi bude patriť aj do filatelistickej knižnice - mnoho z uvedených "štátov" sú tzv. známkové územia (česky známkové země odkiaľ zaužívaná skratka ZZ). A keďže zbieranie známok známkových území sa v súčasnosti teší rastúcemu záujmu, považujem za rozumné zberateľov na túto knihu upozorniť a odporučiť na prečítanie. A to aj opreto, že autora, vzhľadom na jeho vzdelanie a profesionálnu orientáciu, môžeme považovať za odborníka na danú problematiku. Uvádzané informácie a fakty môžu pomôcť mnohým zberateľom zorientovať sa lepšie v problematike známkových území a pochopiť ich štatút a tým zodpovedne sa rozhodnúť, či zaradiť alebo nezaradiť "štáty", resp. územia do (svojho) zoznamu známkových území.

K atraktívnosti atlasu prispieva aj jeho nezvyčajný dizajn, keď obrys každého uvedeného "štátu" je vyrezaný do predchádzajúcej informačnej strany, aby na ďalšej strane bolo zjavné, kde sa územie nachádza v rámci bližšieho regiónu i celého (sub-)kontinentu.


Obsah


VYSVĚTLIVKY

ÚVOD

Zamyslenie nad tým, čo vlastne atlas prináša a na základe čoho boli "štáty" do neho vybraté. Tento proces sa nezaobíde bez úvah (a požičaných definícií), čo sú to vlastne štáty a čo sú a na čo slúžia hranice a ako tovlastne s tým (politickým) usporiadaním sveta je. Aj napriek tomu je výber štátov do tejto knihy značne subjektívny, čo autor vysvetľuje vlastnými slovami: „Náš výběr není vyčerpávající. Do atlasu by šlo zařadit několikanásobně více dalších "čekatelů na nezávislost", řídili jsme se ovšem podle určitých společných znaků. Naše "země-nezemě" vesměs postrádají křeslo ve Valném shromáždění OSN, žádná z nich si také nezískala širší diplomatické uznání na mezinárodním fóru coby suverénní stát. Zároveň se všechny vyznačují aspoň některými vnějšími znaky samostatné existence (např. státní vlajkou, nějakým typem vlády, nárokem na určité území) a všechny svou potřebu samostatnosti zdůvodňují seriózními argumenty.“


EVROPA

 • » OSTROV MAN
 • » ČERKESKO
 • » CHRISTIANIA
 • » SEVERNÍ KYPR
 • » MORESNET
 • » FORVIK
 • » ABCHÁZIE
 • » KATALÁNSKO
 • » SEBORGA
 • » PODNĚSTŘÍ
 • » KARPATSKÁ UKRAJINA
 • » SEALAND
 • » KRYM

  • AFRIKA

 • » SOMALILAND (SOMÁLIJSKO)
 • » MAYOTTE
 • » AZAVAD
 • » CABINDA
 • » OGONILAND
 • » BAROTSELAND
 • » PONTINHA
 • » SAHRAWI

  • SEVERNÍ AMERIKA

 • » LAKOTA
 • » REDONDA
 • » DINETAH
 • » GRÓNSKO
 • » LUBICON
 • » MOSKITIE

  • JIŽNÍ AMERIKA

 • » MAPUCHE
 • » RAPA NUI

  • ASIE

 • » AHVÁZ
 • » ACHZIVLAND
 • » BALÚČISTÁN
 • » KOKOSOVÉ OSTROVY
 • » NAGALIM
 • » SIKKIM
 • » TCHAJ-WAN
 • » TIBET
 • » TUVA
 • » RJÚKJÚ
 • » SPRATLYOVY OSTROVY
 • » BANGSAMORO

  • OCEÁNIE

 • » ZÁPADNÍ PAPUA
 • » MINERVA
 • » MURRAWARRI
 • » VEMERANA
 • » HUTT RIVER

  • ZBYTEK SVĚTA

 • » ATLANTIUM
 • » ANTARKTIDA
 • » UMMOA (SPOJEN´SOUOSTROVÍ MIKRONÁRODU SVĚTOVÝCH OCEÁNU)
 • » ELGALAND - VARGALAND

PODĚKOVÁNÍ
Ukážka - "štát" TUVA v strednej Ázii


Atlas zemí, ktoré neexistují<

Úvodná strana ku "štátu" (TUVA) s uvedením stručného vysvetlenia a zobrazením "štátnej" vlajky.Atlas zemí, ktoré neexistují<

Základné údaje o "štáte" (TUVA) vrátane dátumu vyhlásenia, hlavného mesta, počtu obyvateľov, veľkosti a pod., samozrejme pokiaľ sú tieto údaje známe. Hore v strede streny je výrez v tvare hraníc "štátu" odkazujúci na ďalšiu stranu s mapou.Atlas zemí, ktoré neexistují<

Bližšie informácie o "štáte" (TUVA) z pohľadu historických súvislostí, osobností a udalosti, ktoré s jeho vznikom súvisia.Atlas zemí, ktoré neexistují<

Mapa "štátu" (TUVA) a jeho lokalizácia v rámci bližšieho územia a (sub-)kontinentu, kde sa nachádza.
Zhrnutie


Atlas zemí, které neexistují od Nicka Middletona prináša netradičný pohľad na politickú mapu sveta s uvedením 50 "štátov", ktoré na nej nenájdeme, no našlo by sa zopár dôvodov prečo by sme ich mohli chcieť hľadať. Pretože mnoho z nich možno identifikovať na základe poštových známok alebo iných poštových dokladov oficiálneho alebo súkromného charakteru, myslím, že kniha patrí do knižnice nielen zberateľov známkových území ale všetkých zberateľov, ktorých zaujíma história geo-politického usporiadanie sveta a s tým súvisiaca poštová preprava, ktorej dokladmi sú poštové známky.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov