Známkové územia - Podnestersko

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Podnesterska.

29. 03. 2024

Tematická filatelia:
Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Minerály na známkach (V.) - Turmalín
Autor: Daniel Ozdín
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 01. 07. 2018 12:55

Piata časť prehľadu známok venovaných minerálom a mineralógii a ďalším súvisiacim oblastiam (gemológia, kryštalografia, meteoritika) a tiež osobnostiam, múzeám s expozíciami minerálov, drahým kameňom v korunovačných klenotoch


Minerály turmalínovej skupiny sa pomerne často vyskytujú vo filatelii. Okrem samotných známok sa vyskytujú aj na prítlačiach, či pečiatkach, ktoré sú spojené najmä s burzami minerálov. Na známkach dominujú najčastejšie rôzne farebné variety elbaitu alebo bližšie nešpecifikovaný turmalín. Prvú známku s námetom turmalínu vydalo Švajčiarsko v roku 1959 a zatiaľ posledné v roku 2016 Togo a Sierra Leone. Väčšinu známok s turmalínmi vydali africké štáty. Doteraz v Európe námety s turmalínmi vydalo len Švajčiarsko (1959), Slovinsko (2000) a špeciálne vydanie aj Rakúsko v roku 2015. Predstavmne si niekoľko významnejších emisií s námetom turmalínov.

Švajčiarsko v rokoch 1958-1961 vydalo sériu známok „Fosílie a minerály“. Jej súčasťou bola v roku 1959 aj známka s agregátom zeleného turmalínu. Pri okrajových známkach na spodnej strane známkového hárku bol nápis „Tourmaline“. Ide o najstaršiu známku s vyobrazením turmalínu na svete. Čierno-biela kópia tej istej drúzy je aj naprítlači na obálke prvého dňa z 1. júna 1959 a silueta aj na pečiatke z tohto dňa. Kryštály turmalínu na FDC sa vyznačujú intenzívnym horizontálnym ryhovaním, čo je z mineralogického hľadiska chybná a zavádzajúca interpretácia reálnych kryštálov turmalínu, ktoré majú takmer výlučne vertikálne ryhovanie. Na pečiatke prvého dňa toto ryhovanie už nie je, podobne ako na známke.

USA vydali 13. júna 1974 sériu 4 známok venované americkému minerálnemu dedičstvu. Táto emisia sa vyznačuje veľkým množstvom rôznych typov obálok prvého dňa, ktoré sa líšia najmä prítlačou. Celá emisia známok patrí v minerálnej filatelii k filatelisticky najzaujímavejšej, pretože sa známky vyznačujú množstvom chýb, najmä posunom tlače, tlačením na 2 rôznych, farebne odlišných, druhoch papiera a pod. Na jednej zo známok (hodnota 10 centov) je vyobrazený prizmatický fialový kryštál bližšie nešpecifikovaného turmalínu zo zeleným vrcholom. V pozadí sú kryštály kremeňa.

Pri príležitosti vzniku nezávislosti Mozambiku 25. júna 1975 vydal tento juhovýchodoafrický štát známku s 3 kryštálmi zeleného elbaitu var. verdelitu. Známky mali čiernu pretlač „INDEPENDENCIA 25 JUN 75“.

21. marca 2000 vydala Slovinská pošta esteticky vydarenú emisiu s kryštálom dravitu, ktorý má typovú lokalitu v Dobrove v Slovinsku. Na obálke prvého dňa je zobrazený ten istý kryštál dravitu, ktorý je vyobrazený aj na známke, avšak je na odlišnom pozadí. Morfologický tvar kryštálu turmalínu (dravitu) je aj na pečiatke prvého dňa. Je to najkrajšia európska emisia s turmalínmi.

Francúzske Austrálske a Antarktické teritóriá (TAAF) vydávajú od r. 1989 každý rok obyčajne jednu známku s minerálom. V roku 2010 vydali známku s kryštálom krátkostĺpcovitého ružovofialového turmalínu v drúze spolu s kremeňom a pravdepodobne živcami. Okrem turmalínu sú ostatné minerály vyobrazené hnedou farbou, aby vynikol kryštál turmalínu. Turmalín sa vyznačuje nádhernym až exemplárnym vyobrazením vertikálneho ryhovania, ktoré je pre minerály skupiny turmalínu charakteristické.

Zaujímavú sériu vydali v roku 2011 Komorské ostrovy ležiace v Indickom oceáne. Ide o sadu 7 hárčekov, na ktorých je vždy jedna známka s minerálom. Na samotnom hárčeku je potom vyobrazených niekoľko ďalších minerálov. Známky vyšli v edícii „Fauna, flóra, minerály“. Známky na všetkých hárčekoch majú aj svoju nezúbkovanú variantu, podobne ako minerály na známkach Komorských ostrovov z predchádzajúcich dvoch rokov. Na každom z hárčekov sú vyobrazené vždy iné minerály ako na známke okrem hárčeka s 500 centovou známkou, kde je vyobrazený čierny presvitajúci elbait (v skutočnosti pravdepodobne dravit) spolu s aragonitom a ten istý obrázok je zároveň aj na hárčeku. Ďalšou zaujímavosťou je vytvorenie lemu resp. jednofarebného tieňu okolo minerálov na známkach resp. na hárčekoch. Tento lem sa vyskytuje len na 4 hárčekoch zo 7 a aj na nich sa nachádza len okolo niektorých minerálov. Ďalšou zaujímavosťou týchto hárčekov je, že lem sa niekedy nachádza len na jednej strane minerálov, akoby pripomínal tieň, inokedy sú širšým lemom obkolesené celé minerály. Charakteristické je tieto hárčeky je, že na známkach sú väčšinou 2 minerály pričom jeden je vždy turmalín.

11. decembra 2014 vydal Pakistan sériu ôsmich známok, na ktorých sú zobrazené minerály a pri každom minerále aj jeho fazetový brus. Každá zo známok je v hodnote 10 Rs (Pakistanských rupií). Ma jednej z nich je zobrazn čierny turmalín „black tourmaline“ pravdepodobne skoryl alebo dravit. Keďže ide o čierny turmalín, brusy z neho sú veľmi vzácne a aj táto známka je pravdepodobne jediná známka na svete s vyobrazením brusu čierneho turmalínu. Existuje tiež niekoľko variant hárčekovej úpravy.Špeciálne vydanie vydalo Rakúsko v roku 2015. Na známke je vyobrazený stupňovcový brus trojfarebného turmalínu, ktorý pri zväčšení obsahuje množstvo inklúzií a nečistôt, to znamená, že ide o málo hodnotný brus. Je zaujímavé, že nápis „Turmalin“, ktorý štandardne býva na známke pri minerále, je v tomto prípade umiestnený mimo známku. Kryštálové tvary turmalínu sú aj na prítlačiach alebo pečiatkach vydaných prevažne pri príležitostiach konania mineralogických búrz. Jedna z najkrajších prítlačí je z roku 1973, kedy sa konala v bývalej Juhoslávii (dnes Slovinsko) medzinárodná výstava minerálov. Podobnú pečiatku vydalo Združenie rakúskych zberateľov minerálov vo Wiener Neustadte v roku 2000, kde na pečiatke v tvare drahokamu je drúza turmalínu z Elby v Taliansku.

Meno turmalínu nesie aj niekoľko lodí francúzskeho námorného loďstva, čo je možné vidieť napríklad na príležitostnom razítku s nápisom „Tourmaline“ na poštou prešlej obálke z roku 1989 resp. na obálke z roku 1999, kde je aj na modrej prítlači zobrazená loď. Razítko je venované loď typu A 714 Tourmaline. V priebehov rokov 1959-2016 bolo vydaných najmenej 35 známok s námetom turmalínov, ktoré vydalo 17 štátov, z toho 3 európske (Slovinsko, Rakúsko, Švajčiarsko), 3 americké (USA, Brazília a Grenada a Martinique), 1 – ázijský (Pakistan) a Austrália a Oceánia (TAAF) a 9 afrických štátov (Komorský zväz, Namíbia, Mozambik, Keňa, Togo, Guinea-Bissau, Burundi a Sierra Leone)..

Obrázky:

Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 01. Obálka prvého dňa (FDC) najstaršej známky s turmalínom z roku 1959. Pravdepodobne verdelit je na známke vpravo hore a motív tej istej drúzy turmalínu je aj na prítlači a pečiatke prvého dňa.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 02. Najstaršie gemologické vyobrazenie brusu turmalínu na známke Namíbie z roku 1961, kedy sa tento štát vola ešte Juhozápadná Afrika (South West Africa).


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 03. Štvorblok najstarších amerických známok s motívom minerálov z roku 1974. Na známke vpravo hore je vyobrazený farebný turmalín (pravdepodobne elbait). Známka je charakteristická posunom tlače (zelená farba je čiastočne mimo kryštál).


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 04. FDC amerického turmalínu z roku 1974.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 05. Jedna z mnohých, neoficiálnych FDC, na ktorm sú v prítlači vyobrazené aj brusy turmalínov (vľavo hore).


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 06. Štvorblok známok elbaitu var. verdelitu s čiernou pretačou „INDEPENDENCIA 25 JUN 75“ vydaného pri príležitosti vzniku nezávislosti Mozambiku 25. júna 1975.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 07. Poštou prešlá obálka (letecká pošta) so známkami Kene z roku 1977. Na známke je veľmi vhodne a pôsobivo vyobrazený zelený turmalín v hornine, potom samostatný neopracovaný drahokamový kryštál, ako aj turmalínovy stupňovcový brus. (www.delcampe.net)


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 08. Drúza tmavioružového priazmatického pravdepodobne elbaitu var. rubelitu na staršej známke Mozambiku z roku 1979.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 09. Jeden z ojedinelých turmalínov na známkach, modrý pravdepodobne elbait var. indigolit z edície brazílskych minerálnych známok „Mineralógia – drahokamy Brazílie“ vydaný v roku 1989.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 10. Unikátna krížová prerastlica turmalínov na známke Toga z roku 1999.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 11. FDC slovinskej pošty z roku 2000 s vyobrazením typického dravitu z typovej lokality Dobrova v Slovinsku (na známke, prítlači aj pečiatke). Je to v súčasnosti najkrajšie európske FDC s námetom turmalínu.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 12. Dva hárčeky afrického štátu Guinea-Bissau z roku 2009 zobrazujúce rôzne turmalíny v rôznej minerálnej paragenéze. Na ľavom hárčeku na známke vľavo hore je čierny skoryl v paragenéze so zeleným berylom var. akvamarínom. N a pravom hárčeku je na známke ilustrovaný prizmatický kryštál tmavoružového elbaitu var. rubelitu v paragenéze s Li-sľudou – lepidolitom. Mimo známky je ešte na hárčeku vyobrazený žltohnedý prizmatický, priečne rozpukaný turmalín (pravdepodobne dravit) (v strede, hore, nad známkou) povlečený neznámym bielosivým minerálom a čierny turmalín (pravdepodobne skoryl) v asociácii s kremeňom.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 13a. Hárček so známkou ostrovného štátu Komory z roku 2009 s viacerými minerálmi. Vľavo hore je známka rezu zonálneho fialovo-zeleného liddicoatitu.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 13b. Neperforovaný (nezúbkovaný) ekvivalent predchádzajúcej známky z hárčekom z roku 2009.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 14. Nezúbkovaná známka na hárčeku Komorského zväzu (štát v Indickom oceáne) z roku 2011. Pokým na známke je zobrazený tmavo fialovočervený elbait var. rubelit pri sfalerite, tak na hárčeku je ilustrácia sýtozeleného elbaitu var. verdelitu pri fluorite s kalcitom.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 15. Perforovaná známka sýtozeleného liddicoatitu na známke Komorského zväzu z r. 2011.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 16. Kryštál tmavo fialovoružového turmalínu na známkach Francúzskych Austrálskych a Antarktických teritórií z roku 2010. Na kryštály turmalínu je učebnicovo vyobrazené vertikálne ryhovanie kryštálov turmalínu, ktoré je pre skupinu turmalínu charakteristické.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 17. Hárček Burundi (2012) s výrazným posunom perforácie. Zaujímavosťou známky je vyobrazenie pestrej farebnej variability liddicoatitu. Na ľavej hornej známke je zonálny prevažne zelený rez liddicoatitom. Na známke vpravo dole je krátko stĺpčekovitý hnedooranžový kryštál tohto turmalílu, vedľa ktorého je intenzívne farebne zonálny priečny rez liddicoatitom. Jednotlivé zóny sú olivovozelenej, svetloružovej až tmavofialovej a čiernej farby.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 18. Personalizovaná známka Rakúskej pošty (r. 2013) so stupňovcovým brusov farbne zonálneho turmalínu. Turmalín je charakteristický množstvom drobných nehomogenít, ktoré výrazne znižujú jeho hodnotu.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 19. Analogická pohľadnica (CM) čierneho turmalínu (Pakistan 2014) s vyobrazním prírodnej vzorky ako aj veľmi vzácneho brusu čierneho turmalínu.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 20. Príležitostná pečiatka s kryštálovým tvarom turmalínu vydaná pri príležitosti, dnes už svetoznámej, 1. medzinárodnej výstavy (burzy) minerálov v meste Tržič v dnešnom Slovinsku.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 21. Združenie rakúskych zberateľov minerálov vo Wiener Neustadte používalov roku 2000 pečiatku v tvare drahokamu s drúzou turmalínu z Elby v Taliansku. Je to jeden z typických príkladov prepojenia filatelie a zbierania minerálov prostredníctvom mineralogického klubu.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 22. Príklad príležitostnej pečiatky s dátumom 1. 9. 1984 s kryštálom vertikálne ryhovaného turmalínu. Pečiatka bola používaná pri príležitosti konania 5. ročníka medzinárodného veľtrhu - Mineralogických dní v Heidelbergu. Na prítlači je známa drúza sadrovca s Eislebenu v Nemecku vyobrazená na známke bývalej Nemeckej demokratickej republiky z roku 1972. Vzorka je umiestnená vo Freibergskom múzeu. Pokiaľ nie je fotografia reálne farebná, kryštály sadrova svojou morfológiou pripomínajú skôr kryštály turmalínov ako sadrovca.


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 23. Pečiatka pobrežného strážneho člnu A 714 Turmalín „Veddete cotiere A 714 „Tourmaline“ francúzskej pobrežnej hliadky na poštou prešlej obálke z roku 1989. (www.delcampe.net)


Minerály na známkach (V.) - Turmalín

Obr. 24. Príležitostná pečiatka (kašet) s podpornou loďou „Tourmaline“ francúzskeho námorníctva na poštou prešlej obálke z roku 1999.


Prehľad vydaných známok:
PDF dokument Turmalíny
Kontakt na autora článku: Daniel Ozdin, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava; daniel.ozdin@gmail.com

Autor: Daniel Ozdín

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov