Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Pohľadnice:
Malá škola filokartie (6): Pohľadnice v časovom slede - Obdobie I. svetovej vojny, medzivojnové obdobie, II. svetová vojna a jej dozvuky

Malá škola filokartie (6): Pohľadnice v časovom slede - Obdobie I. svetovej vojny, medzivojnové obdobie, II. svetová vojna a jej dozvuky
Autor: Alexander Urminský
Publikované: 14. 11. 2012 02:36

6. pokračovanie seriálu článkov o zbieraní pohľadníc s názvom MALÁ ŠKOLA FILOKARTIE od Alexandra Urminského - Pohľadnice v časovom slede - Obdobie I. svetovej vojny, medzivojnové obdobie, II. svetová vojna a jej dozvuky
3.2 Obdobie I. svetovej vojny, medzivojnové obdobie, II. svetová vojna a jej dozvuky.

Vojna obyčajne negatívne zasiahne do života občanov z dôvodov iných priorít v smerovaní výroby a spotreby. Nemilosrdná je aj ku kultúre. Vo výrobe pohľadníc je toto obdobie charakterizované všeobecným úpadkom pohľadnicovej tvorby, hlavne po stránke estetickej a umeleckej. Napriek tomu sa v určitom smere vývoj dral dopredu a boli vydané aj mnohé zaujímavé pohľadnice. Bolo to aj obdobie, keď sa fotopohľadnice zavedené ešte pred vojnou predierali do popredia. Umožnil to aj dovoz kartónových fotopapierov pohľadnicovej veľkosti. Mnohé mali aj predtlačené adresové strany linkami a miestom na známku. Dovážané z Francúzska, mali miesto deliacej strany reklamný text Fabrication Franceise, čo si mnohí vysvetľovali, že pohľadnice boli vo Francúzsku vyrobené. Malí fotografi ich používali na malosériovú výrobu pre obce a aby nemuseli pritláčať ich názov na adresovú stranu, vyškrabali alebo napísali ho do negatívu. Ako som už skôr uviedol, technikám tlače sa budem venovať osobitne, preto sa venujem samotným pohľadniciam. Táto nová tlačová technika svojou rôznorodosťou realizácie, najmä niekedy až reportážnym spôsobom umožní prezentovať rôzne pohľady na obrazovú stranu pohľadníc.


Malá škola filokartie - Obdobie I. svetovej vojny
 
Žánrová pohľadnica, signovaná Stengel, poštovo nepoužitá. Celková alebo plná pohľadnica na výšku.


Obrazová strana pred rokom 1905 nemohla pokrývať celú stranu, lebo musela nechať priestor na napísanie textu pre adresáta. Veľkosť tohto priestoru bola veľmi rozdielna. Niekedy obraz zapĺňal 1/4, 1/3, 1/2 prípadne aj 3/4 plochy, a podľa toho ich nazývame ako štvrtinové, tretinové, polovičné alebo trojštvrtinové. Samozrejme, že to nie je celkom presná časť plochy, ktorú treba odmerať, ale stačí ju pohľadom vyhodnotiť. Také pohľadnice nazývame ako čiastkové. Ak ide o plné využitie plochy pre obraz, hovoríme o celkovej alebo plnej pohľadnici, ktoré sa po roku 1905 až do súčasnosti najčastejšie vyskytujú. Použitie týchto prvkov, ale aj ostatných, ktoré budú nasledovať, slúži na presnejšiu komunikáciu medzi zberateľmi, či už ide o hovorovú alebo písomnú komunikáciu. Nechajme rozprávať pohľadnice!

+ Poznámka nielen pre nenumizmatikov: Od mincovne v meste Hall sa nazývali drobné rakúske „hellery“ a naše „haliere“ od roku 1892, s ktorými sa koncom roka 2008 rozlúčime.


Jeden záber často nestačil na to, aby sa obec alebo mesto prezentovali. Bola snaha ukázať na pohľadnici viacej zaujímavostí, miestnych dominánt, ktoré boli často od seba vzdialené. Napríklad obce chceli mať na pohľadnici okrem kostola a školy či obecného úradu aj ďalšiu zaujímavosť, atrakciu. Ak by aj dali urobiť na všetko samostatné pohľadnice, veľa by si tým nepomohli - návštevník napíše obyčajne len jednu. Ak si aj kúpi viac, tak každú pošle na inú adresu...


Malá škola filokartie - Obdobie I. svetovej vojny
 
Okienková (viaczáberová) fotopohľadnica Prešova, vydal Kriváň okolo r. 1940, kedy bola aj odoslaná z Prešova do Trnavy.


Hľadalo sa a našlo riešenie. Jedným z nich boli delené alebo viaczáberové, častejšie nazývané okienkové pohľadnice. Delené aj okienkové sa vyskytujú orientované na obe polohy, teda na výšku i šírku. To pri fotopohľadniciach nebol žiadny problém. Negatívy sa naskladali do požadovanej zostavy a tá sa potom reprodukovala. Delené pohľadnice sa používali predovšetkým na zobrazovanie súvisiacich záberov, exteriér a interiér, objekt zo strany ulice a zo strany záhrady a pod. Pozrime sa ako to v skutočnosti vyzerá.


Malá škola filokartie - Obdobie I. svetovej vojny
 
Fotopohľadnica rímsko-katolíckeho kostola v obci Szólgyén, exteriér a interiér kostola. Delená pohľadnica na výšku.


Usporiadanie a tvar "okienok" býva veľmi rozmanitý. Najčastejšie tvary sú obdĺžnik, štvorec postavený na vrchol, ale tiež kruh, srdiečko či štvorlístok. Občas sa vyskytujú aj polygonálne tvary. V prípade, ak jednotlivé zábery nie sú ohraničené a navzájom sa dotýkajú či prekrývajú, hovoríme o kolážnych záberoch. Sú však aj pohľadnice, kde jeden záber je umiestnený do vytvoreného rámu inou ako fotografickou technikou, a tým sa taktiež hovorí, že sú to okienkové pohľadnice.


Malá škola filokartie - Obdobie I. svetovej vojny
 
Banská Bystrica, dominanty mesta. Viaczáberová kolážna pohľadnica.


To však ešte nie je všetko, čo treba k obrazu povedať. Aj keď sa to v tejto etape zdá zbytočné, pri zatrieďovaní pohľadníc do zbierky alebo publikácie, či exponátu pre výstavu, to ohodnotíme ako užitočné. Pokračujme preto v rozdeľovaní pohľadníc na prázdne a živé.


Malá škola filokartie - Obdobie I. svetovej vojny
 
Herľany, gejzír, signo Tatran. Turisti obdivujú erupciu vody, gejzír. Živá pohľadnica.


Ak na pohľadnici vidíme iba objekty trvalého charakteru, nemobilné, nepremiestniteľné (budovy, ploty, stípy, cesty a pod.), vtedy hovoríme, že pohľadnica je prázdna. Nie je tam život, ľudia, zvieratá, dopravné prostriedky. Práve nimi pohľadnica "ožije". Prázdnu pohľadnicu nafotografujeme dnes, zajtra či za mesiac, ale musíme vystihnúť, keď tam nie je život alebo všetko naaranžovať, zablokovať. Živé pohľadnice sa každú chvíľu menia. Ruch na ulici alebo na námestí sa neustále mení. Podobne sa menia aj prázdne pohľadnice zmenou počasia, ročného obdobia a zmenou vegetácie. "Čo to dá práce zberateľovi, než všetky varianty vyzbiera a správne zaradí?!"


Malá škola filokartie - Obdobie I. svetovej vojny
 
Levoča, radničná predsieň, signo Tatran 1949. Prázdna (mŕtva) pohľadnica.Malá škola filokartie - Obdobie I. svetovej vojny
 
„Živá“ fotopohľadnica zeleninového trhu v Brne. Vydal ORBIS Praha. Použitá v roku 1953, tesne po peňažnej mene.


Bežný dopravný ruch alebo výskyt ľudí na pohľadnici obyčajne nereprezentuje nejakú konkrétnu udalosť. Fotografický záber na pohľadnicu mohol však vzniknúť napríklad počas jarmoku, manifestácie či slávnosti, pri otvorení objektu, teda počas nejakej príležitosti. A tak sa živá pohľadnica stáva aj pohľadnicou príležitostnou. Patria k ním napríklad vysviacky kostola, význačné návštevy, koncerty, prechod vojska mestom a iné. Ak sú zábery robené počas požiarov, povodní, bombardovaní alebo iných tragických udalostí, príležitostná pohľadnica sa mení na katastrofickú pohľadnicu. Tieto majú vysokú výpovednú hodnotu, preto sú vyhľadávané pre dokumentáciu zašlých udalostí. Aj v tomto prípade sa necháme poučil konkrétnymi zábermi.


Malá škola filokartie - Obdobie I. svetovej vojny
 
Litografická pohľadnica veterného mlyna v holandskom Volendame. Vydaná firmou F. B. den Boer v Middelburgu. Poštou neprepravená, nepoužitá, vyrobená okolo r. 1920.

Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander Urminský


__________________________________________________ . _______________________________________________

Poznámka: Pôvodná verzia tohto článku bola napísaná pre časopis ZBERATEĽ. So súhlasom autora uverejnené na stránke www.postoveznamky.sk.
__________________________________________________ . _______________________________________________
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov