80. výročie Slovenského národného povstania (SNP)

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP).

28. 08. 2024

Pohľadnice:
Malá škola filokartie (5): Pohľadnice v časovom slede - Zlatá éra pohľadníc III.

Malá škola filokartie (5): Pohľadnice v časovom slede - Zlatá éra pohľadníc III.
Autor: Alexander Urminský
Publikované: 22. 09. 2012 20:23

5. pokračovanie seriálu článkov o zbieraní pohľadníc s názvom Malá škola filokartie od Alexandra Urminského - Pohľadnice v časovom slede - Zlatá éra pohľadníc III..


Kníhtlačová technika pre tlač obrazových pohľadníc podľa predlohy, teda predovšetkým žánrových pohľadníc, sa postupne tak zdokonalila, že bolo možno ňou tlačiť plnofarebné pohľadnice, a to kombináciou troch farieb červenej, žltej a modrej (trojfarebná kníhtlač), z ktorých sa vytvára úplná farebná škála. Najväčší rozmach tieto pohľadnice dosiahli v rokoch od zavedenia krátkych adries asi do polovice tretieho decénia 20. storočia. Bolo to aj obdobie, keď sa najviac používala kombinácia dvoch či troch tlačových techník na jednu pohľadnicu, teda litografia, svetlotlač a kníhtlač. Obecne sa kníhtlačová technika používala na písanie textov na pohľadnice, čo pretrvalo až do konca 20. storočia.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Teplice nad Bečvou, vila „Zátiší“. Reprodukcia obrazu L. Vlodeka. Pohľadnica tlačená trojfarebnou kníhtlačou.


Po roku 1900 – 1905 mali pohľadnice v Európe a Severnej Amerike, a teda aj na Slovensku (ako súčasti Uhorska) už asi v každom meste, v každej väčšej obci. Ak tak nebolo, pohľadnicu vydal zemepán pre svoj kaštieľ, hoteliér, krčmár, mlynár či iný továrnik alebo remeselník. Pohľadnice vydávali aj športové kluby, požiarnici a pod. V Piešťanoch sa tlač pohľadníc spája s príchodom podnikateľskej rodiny Winterovcov, ktorá si prenajala kúpele Piešťany od zemepánskej rodiny Erdödyovcov a Piešťany sa v množstve vydaných pohľadníc dlhodobo pohybovali na špici.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Pozdrav z Tábora. Kolážna pohľadnica vyrobená kombinovanou technikou ofsetu a kníhtlače. Ako reprofoto vydal k 35. výročiu v roku 1999 Klub zberateľov v Tábore


Bolo to už obdobie, keď sa tento druh korešpodencie, teda písanie a posielanie pohľadníc, rozšíril medzi najširšie vrstvy obyvateľstva, teda zovšeobecnel. Zároveň končila „nadvláda“ výrobcov pohľadníc z Nemecka, Rakúska vrátane Moravy a Česka, a rozmáhala sa výroba v Uhorsku vrátane územia Slovenska. Umožnil to rozvoj reprodukčnej techniky a polygrafie, na ktorom sa podieľali aj Slováci. O prvých významných fotografoch a výrobcoch pohľadníc zo Slovenska bude zmienka v inej časti.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Fotopohľadnica orientovaná „na výšku“. Pre obec Lublice (ČR) vydal ORBIS Praha. Predajná cena uvedená ešte v „starej mene“ 2,50 Kčs. Odoslaná v roku 1953 z Opavy do Litomyšla


Túto kapitolu možno uzavrieť údajmi z literatúry, podľa ktorej v roku 1901 bolo na svete odoslaných 2 miliardy 306 miliónov pohľadníc! Z toho v Európe 2/3 a z toho v Nemecku pol miliardy. V počte odoslaných pohľadníc nasledovali USA, Veľká Británia, Rakúsko – Uhorsko a Japonsko. Bol to zrejme vrchol, ktorý už nikdy nebude prekonaný. Vysoké zaťaženie pošty sa jej vrátilo enormným nárastom tržieb. Pošta si uvedomila, že zníženie sadzieb neznamená zníženie tržieb, ale naopak ich zvýšenie! (Napriek na vtedajšej nízkej technologickej vybavenosti a širokej škále poskytovaných služieb to pošta zvládla!). Pomer poplatkov 1:2 (teda, keď sa za list platila sadza X a za pohľadnicu len polovica 1/2 X), sa vo svete udržal aj vyše 100 rokov. Na Slovensku je v súčasnosti spoplatnená otvorená aj uzatvorená pošta rovnako. Pohľadnicová mánia, či zlatý vek pohľadníc vyvrcholil v Nemecku v roku 1903, v Anglicku v roku 1905 a v USA v rokoch 1907 – 1908. V najčastejšie vydávaných lokalitách Slovenska (Vysoké Tatry, Bratislava, Košice, Piešťany, Trenčianske Teplice a i.) tiež v rokoch 1905 – 1906.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Pozdrav z Kluže (v čase Uhorska sedmohradský Kolozsvár) s dlhou adresou, odoslaný v roku 1901 do Oslian. Tretinová pohľadnica orientovaná na výšku.


Po zmapovaní vlastnej zbierky a možnosti vidieť aj iné zbierky zemepisných pohľadníc Slovenska predkladám nasledujúce porovnanie: na jednu pohľadnicu z roku 1895 pripadá v roku 1896/3 kusy, 1898/5 kusov, ďalej 1899/11, 1900/40, 1905/68, 1910/62 a v roku 1915/31 kusov pohľadníc. Možno z toho dedukovať určité tendencie a hľadať príčinnú súvislosť. Nejde však o reprezentatívny, obecne platný údaj. Ten by vyžadoval väčší skúmaný súbor.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Viedeň, fontána pred parlamentom. Dlhá adresa, poštovo nepoužitá. Dvojtretinová pohľadnica na výšku.

Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander Urminský


__________________________________________________ . _______________________________________________

Poznámka: Pôvodná verzia tohto článku bola napísaná pre časopis ZBERATEĽ. So súhlasom autora uverejnené na stránke www.postoveznamky.sk.
__________________________________________________ . _______________________________________________
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov