Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádza nový špecializovaný katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945! Je dôvod, prečo by sme ho mali mať?
Malá škola filokartie (5): Pohľadnice v časovom slede - Zlatá éra pohľadníc III.

Malá škola filokartie (5): Pohľadnice v časovom slede - Zlatá éra pohľadníc III.

Malá škola filokartie (5): Pohľadnice v časovom slede - Zlatá éra pohľadníc III.

Malá škola filokartie (5): Pohľadnice v časovom slede - Zlatá éra pohľadníc III.


Malá škola filokartie (5): Pohľadnice v časovom slede - Zlatá éra pohľadníc III.
  5. pokračovanie seriálu článkov o zbieraní pohľadníc s názvom Malá škola filokartie od Alexandra Urminského - Pohľadnice v časovom slede - Zlatá éra pohľadníc III..
   
  Autor: Alexander Urminský
Publikované: 22. 09. 2012 20:23
 


Kníhtlačová technika pre tlač obrazových pohľadníc podľa predlohy, teda predovšetkým žánrových pohľadníc, sa postupne tak zdokonalila, že bolo možno ňou tlačiť plnofarebné pohľadnice, a to kombináciou troch farieb červenej, žltej a modrej (trojfarebná kníhtlač), z ktorých sa vytvára úplná farebná škála. Najväčší rozmach tieto pohľadnice dosiahli v rokoch od zavedenia krátkych adries asi do polovice tretieho decénia 20. storočia. Bolo to aj obdobie, keď sa najviac používala kombinácia dvoch či troch tlačových techník na jednu pohľadnicu, teda litografia, svetlotlač a kníhtlač. Obecne sa kníhtlačová technika používala na písanie textov na pohľadnice, čo pretrvalo až do konca 20. storočia.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Teplice nad Bečvou, vila „Zátiší“. Reprodukcia obrazu L. Vlodeka. Pohľadnica tlačená trojfarebnou kníhtlačou.


Po roku 1900 – 1905 mali pohľadnice v Európe a Severnej Amerike, a teda aj na Slovensku (ako súčasti Uhorska) už asi v každom meste, v každej väčšej obci. Ak tak nebolo, pohľadnicu vydal zemepán pre svoj kaštieľ, hoteliér, krčmár, mlynár či iný továrnik alebo remeselník. Pohľadnice vydávali aj športové kluby, požiarnici a pod. V Piešťanoch sa tlač pohľadníc spája s príchodom podnikateľskej rodiny Winterovcov, ktorá si prenajala kúpele Piešťany od zemepánskej rodiny Erdödyovcov a Piešťany sa v množstve vydaných pohľadníc dlhodobo pohybovali na špici.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Pozdrav z Tábora. Kolážna pohľadnica vyrobená kombinovanou technikou ofsetu a kníhtlače. Ako reprofoto vydal k 35. výročiu v roku 1999 Klub zberateľov v Tábore


Bolo to už obdobie, keď sa tento druh korešpodencie, teda písanie a posielanie pohľadníc, rozšíril medzi najširšie vrstvy obyvateľstva, teda zovšeobecnel. Zároveň končila „nadvláda“ výrobcov pohľadníc z Nemecka, Rakúska vrátane Moravy a Česka, a rozmáhala sa výroba v Uhorsku vrátane územia Slovenska. Umožnil to rozvoj reprodukčnej techniky a polygrafie, na ktorom sa podieľali aj Slováci. O prvých významných fotografoch a výrobcoch pohľadníc zo Slovenska bude zmienka v inej časti.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Fotopohľadnica orientovaná „na výšku“. Pre obec Lublice (ČR) vydal ORBIS Praha. Predajná cena uvedená ešte v „starej mene“ 2,50 Kčs. Odoslaná v roku 1953 z Opavy do Litomyšla


Túto kapitolu možno uzavrieť údajmi z literatúry, podľa ktorej v roku 1901 bolo na svete odoslaných 2 miliardy 306 miliónov pohľadníc! Z toho v Európe 2/3 a z toho v Nemecku pol miliardy. V počte odoslaných pohľadníc nasledovali USA, Veľká Británia, Rakúsko – Uhorsko a Japonsko. Bol to zrejme vrchol, ktorý už nikdy nebude prekonaný. Vysoké zaťaženie pošty sa jej vrátilo enormným nárastom tržieb. Pošta si uvedomila, že zníženie sadzieb neznamená zníženie tržieb, ale naopak ich zvýšenie! (Napriek na vtedajšej nízkej technologickej vybavenosti a širokej škále poskytovaných služieb to pošta zvládla!). Pomer poplatkov 1:2 (teda, keď sa za list platila sadza X a za pohľadnicu len polovica 1/2 X), sa vo svete udržal aj vyše 100 rokov. Na Slovensku je v súčasnosti spoplatnená otvorená aj uzatvorená pošta rovnako. Pohľadnicová mánia, či zlatý vek pohľadníc vyvrcholil v Nemecku v roku 1903, v Anglicku v roku 1905 a v USA v rokoch 1907 – 1908. V najčastejšie vydávaných lokalitách Slovenska (Vysoké Tatry, Bratislava, Košice, Piešťany, Trenčianske Teplice a i.) tiež v rokoch 1905 – 1906.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Pozdrav z Kluže (v čase Uhorska sedmohradský Kolozsvár) s dlhou adresou, odoslaný v roku 1901 do Oslian. Tretinová pohľadnica orientovaná na výšku.


Po zmapovaní vlastnej zbierky a možnosti vidieť aj iné zbierky zemepisných pohľadníc Slovenska predkladám nasledujúce porovnanie: na jednu pohľadnicu z roku 1895 pripadá v roku 1896/3 kusy, 1898/5 kusov, ďalej 1899/11, 1900/40, 1905/68, 1910/62 a v roku 1915/31 kusov pohľadníc. Možno z toho dedukovať určité tendencie a hľadať príčinnú súvislosť. Nejde však o reprezentatívny, obecne platný údaj. Ten by vyžadoval väčší skúmaný súbor.


Malá škola filokartie - Zlatá éra pohľadníc
 
Viedeň, fontána pred parlamentom. Dlhá adresa, poštovo nepoužitá. Dvojtretinová pohľadnica na výšku.

Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander Urminský


__________________________________________________ . _______________________________________________

Poznámka: Pôvodná verzia tohto článku bola napísaná pre časopis ZBERATEĽ. So súhlasom autora uverejnené na stránke www.postoveznamky.sk.
__________________________________________________ . _______________________________________________Poslať komentár

Autor: Alexander Urminský

Publikované: 22. 09. 2012 20:23
 
Malá škola filokartie (5): Pohľadnice v časovom slede - Zlatá éra pohľadníc III.
Malá škola filokartie (5): Pohľadnice v časovom slede - Zlatá éra pohľadníc III.
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Všetci dobrí rečníci idú k veci skôr, ako sa ich poslucháči začnú pýtať: "No a čo?"

(John C. Maxwell)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.