Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Pohľadnice:
Malá škola filokartie (20): Reklama na pohľadniciach

Malá škola filokartie (20): Reklama na pohľadniciach
Autor: Alexander Urminský
Publikované: 16. 02. 2012 06:32

20. pokračovanie seriálu článkov o zbieraní pohľadníc s názvom Malá škola filokartie od Alexandra Urminského - Reklama na pohľadniciach.


Česká a slovenská verzia internetovej encyklopédie Wikipédia poskytujú nasledujúce definície slova reklamy:

Reklama je jakákoliv placená i neplacená forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. Reklama může být televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná.

Reklama je také známá pod moderním pojmem marketingová kampaň – tento výraz se používá, když obchodník (obecněji nabízející) využije několik komunikačních kanálů zároveň nebo jejich kombinaci. Například rozhlasová reklama může vysvětlovat televizní spot apod.

Slovo reklama vzniklo z latinského „reklamare“ (znovu křičeti), což odpovídalo obchodní komunikaci v době, kdy nebyl k dispozici rozhlas, televize nebo dokonce internet. Dnešní definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“. Reklama je publikovanie, podpora a komunikácia informácií alebo názorov o výrobku alebo službe, prípadne organizácii, so zameraním na potenciálny trh. Použité prostriedky môžu mať viacero foriem, napr. formu reklamy v médiách alebo priamej reklamy. Osobitným typom reklamy je internetová reklama.

Ďalšia definícia: Reklama je upozornením verejnosti na určitý výrobok alebo službu s cieľom prinútiť adresáta k nákupu alebo investícií. Spravidla ide o platený oznam so zreteľnou presvedčovacou, prehovárajúcou a ovplyvňujúcou funkciou.

Slovenský náučný slovník považuje reklamu za odporúčanie a vychvaľovanie predajného tovaru všetkými možnými spôsobmi (plagátom, inzerátom, filmom, svetelnými efektami a pod.) za cieľom zväčšenia dopytu a je predpokladom voľnej súťaže v podnikaní. Wikipédia ponúka aj modernejšie spôsoby reklamy: prostredníctvom všetkých existujúcich dostupných printových a elektronických médií a výrobkov pre reklamu. Valí sa na nás zo všetkých strán či už chceme alebo nie. V tomto odbore sa točia obrovské financie a úspešní tvorcovia reklamy príjmami prevyšujú manažérov veľkých firiem.

Pohľadnice môžeme zaradiť tiež ako reklamné médium, lebo miestopisné pohľadnice boli určené na reklamu obce, mesta, školy, kostola či akejkoľvek inej budovy. Nebudeme ich ale takto devalvovať a preto ich považujeme za výrobky určené na prezentáciu a poznávanie, čo je bližšie k ich pôvodnému účelu. Boli však a aj v súčasnosti sú pohľadnice, ktoré boli vyrobené a slúžia výhradne alebo predovšetkým reklame. A to v podstate odvtedy, ako sa stali legálnou poštovou zásielkou. Propagovalo sa všetko, „od ihly až po lokomotívu,“ doslovne. Napovedia nám to aj nasledovné pohľadnice.


Malá škola filokartie - Reklama na pohľadniciach
 
Pohľadnica s reklamou na odber časopisov a kníh vydavateľa zo Stuttgartu na časopisy Ueber Land und Meer, Deutsche Romanbibliothek a Illustriete Welt. Vydavateľstvo zamerané na rodiny podľa toho zvolilo aj obrazový námet. Dá sa však predpokladať, že pohľadníc bola celá séria, veď výroba časopisov, kníh a pohľadníc majú ku sebe blízko. Budapeštianska pobočka pohľadnicu v roku 1898 zaslala slečne do Užhorodu.


Malá škola filokartie - Reklama na pohľadniciach
 
Zubná pasta Kalodont sa vyrábala skoro 100 rokov (1887 – 1981) a bola svetovou značkou č. 1 viac ako 70 rokov, kým ju nevytlačili z trhu marketingové aktivity a nové technológie. Mnohí sa na ňu ešte pamätáme. Vyrábala ju spoločnosť F. A. Savgś und Co. vo Viedni s názvom Kalodont Zahn Creme a jej reklamné plagáty sa doposiaľ tešia zberateľskej obľube. Na pohľadnici sa tešia zo zubnej pasty trpaslíci, ba aj zajačik. Odoslaná bola v roku 1901 zo Šimonovian (dnes časť Partizánskeho) do Oslian. Obe pečiatky sú čitateľné a filatelistický zaujímavé! Litografickú pohľadnicu v sérii č. 54 vytlačil Schmutterer vo Viedni a do kameňa vyryl Haufler.


Malá škola filokartie - Reklama na pohľadniciach
 
Reklamná fotografia na predaj aut vrátane ojazdených. Vtipný námet naznačuje, že auto je dobré, ale nemá kto na ňom jazdiť, keď majiteľke za alkohol odňali vodičské oprávnenie. Ale dá sa vysvetliť aj ináč. Pohľadnica vydaná nákladom Rafael Tuck and Son. Odoslaná z Piešťan v roku 1913 do Áldofalvy v Boršódskej župe.


Malá škola filokartie - Reklama na pohľadniciach
 
Anglo-americká firma mala zastúpenie aj v Bratislave a grófovi Frideckému z Koplotoviec ponúkali v roku 1924 kompletnú zostavu strojov na mlátenie obilia. Ako sa rozhodol nevieme, ale zastúpenie v Bratislave bolo v budove Zemskej banky na Lórincovej ulici. Údaje o tlači pohľadníc nie sú uvedené. Takto sa ešte v 50. rokoch 20. storočia mlátilo na Slovensku.


Ešte pár rokov boli vydávané reklamné pohľadnice v Česko – Slovensku, ale zánikom súkromnej výroby, teda zoštátnením sa na dlhý čas reklama na pohľadniciach vytratila. Po roku 1960 sa znova začali objavovať reklamné pohľadnice a veľké fabriky vydávali celé sady, niektoré v prebaloch, či v trhacích blokoch. Postupne vydávali svoje reklamné pohľadnice asi všetky hotely a mnohé reštaurácie čo za niečo stáli, ale aj iné inštitúcie. Nie že by toto obdobie do roku 1990 nestálo za dokumentovanie, ale nebolo toho toľko a reklama bola neagresívna, niekedy aj na slušnej výtvarnej úrovni. Ako reprezentanta doby socializmu a Česko – Slovenska na pohľadniciach môže slúžiť pohľadnica z Plzne, ktorá na zadnej strane uvádza že "po staletí se zde vařilo dobré pivo..."


Malá škola filokartie - Reklama na pohľadniciach
 
Kolážna pohľadnica s kríglom plzenskej dvanástky po roku 1974 ktorú pre Panoramu Praha vytlačili v SG Velký Šenov. Bola spoplatnená 0,20 halierov v prospech cestovného ruchu.


Kapitalisti v tom čase, napríklad v Hongkongu, prežívali reklamný boom a našinci si ho vychutnávali iba zbieraním prospektov na veľtrhoch, alebo pri pozeraní televízie ORF Wien.


Malá škola filokartie - Reklama na pohľadniciach
 
Reklamná pohľadnica na nápoje firmy Kwong Sang Hong vytlačená v Šanghaji v Pictorial Publishing House.


Vrece s reklamnými pohľadnicami sa roztrhlo po roku 1990. Vybrať niekoľko z nich, aby aspoň naznačovali ich diverzifikáciu nie je ľahké, lebo reklama sa rozšírila o agitáciu, výzvy na pomoc prostredníctvom občianskych združení až po aktivity na štátnej úrovni (napr. prechod na € či sčítanie obyvateľstva). Nasledovný výber pozostáva z reklám obchodu (zberateľstvo), služieb (kaviareň), pomoci chorým, profesijného stretnutia (doprava) a propagácie filmu.


Malá škola filokartie - Reklama na pohľadniciach
 
Zberateľom veľmi dobre známa firma ALBUM sa prezentovala vlastnou pohľadnicou krátko po svojom etablovaní na slovenskom trhu. Grafický návrh Pavla Blažu vydal Gramond pre zákazníka dr. Michala Ziku.


Malá škola filokartie - Reklama na pohľadniciach
 
Známa kaviareň na Hlavnom námestí č. 5 v Bratislave, ktorá nesie meno legendárneho rytiera Rolanda sa prezentuje pohľadnicou podľa kresby Karola Krčmára z r. 1999. Výrobca pohľadnice nie je uvedený.


Malá škola filokartie - Reklama na pohľadniciach
 
K pomoci ľuďom s onkologickým ochorením vyzýva pohľadnica neziskovej organizácie SĽP. Ako predloha bola použitá pohľadnica Dievčatko s kolískou z Važca, podľa fotografie Karola Plicku okolo roku 1933. Dizajnér návrhu ani tlačiareň nie sú uvedené.


Malá škola filokartie - Reklama na pohľadniciach
 
Ako pozvánku na celoslovenský zraz historických železničných vlakov s programom akcie vydali organizátori podujatia. Na adresnej strane vľavo popri programe sú uvedené logá sponzorov a kontakty na organizátor. Autor predlohy a tlačiareň nie sú uvedení.


Malá škola filokartie - Reklama na pohľadniciach
 
Ďalší sfilmovaný diel úspešnej knižky o Harrym Potterovi je propagovaný aj pohľadnicou s vydavateľstva Boomerang Free Cards z Bratislavy. Logá mediálnych partnerov sú vytlačené na spodnej časti pohľadnice.


Možno sa viacerí čitatelia zamyslia prečo autor zvolil na nový začiatok Malej školy filokartie práve reklamu? Priznám sa, že hlavne časť kde sú prezentované súčasne reklamné pohľadnice je určená predovšetkým mladým zberateľom. Prečo? Lebo tieto pohľadnice nie je treba kupovať (okrem podporných), nájdete ich často vo vlastnej poštovej schránke, na pultoch rôznych agentúr, v recepciách hotelov a podobne. Sú teda zadarmo a preto sa s nimi často aj tak zachádza. Keď sa však zamyslíte ako vznikali mnohé, možno aj vaše zbierky známok, mincí či pohľadníc, ich vznik bol často podobný. Aj keď veľa týchto pohľadníc končí v odpadkovom koši, tie čo sa zachovajú budú svedkami doby ktorá raz bude historická a nenávratná. Na druhej strane tieto pohľadnice môžu motivovať mladších ľudí a mládež k systematickej práci, ktorá je pre zberateľa dôležitá. A tak ako pohľadnice Kalodontu či mláťačky obilia aj nové reklamné pohľadnice budú raz ozdobou zbierok: regionálnych, námetových, charitatívnych či akýchkoľvek iných. Veď zberatelia si svoje kritéria stanovujú sami a vedia pohľadnice do svojej zbierky zaradiť .
Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Aleaxnader Urminský
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov