Prestige Philately Club Prague zorganizoval unikátnu výstavy Biennale 2020 - POKLADY SVETOVEJ FILATELIE

Komentovaná video prehliadka unikátnej výstavy Biennale 2020 - POKLADY SVETOVEJ FILATELIE, ktorú zorganizoval Prestige Philately Club Prague.

01. 02. 2021

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Košice a Bratislavu spojila známka

Košice a Bratislavu spojila známka
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.sme.sk
Publikované: 31. 12. 2012 13:52

Informácia o vydaní novej poštovej známky 20. výročie vzniku SR a Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013.

Základné informácie:


Súvisiace materiály:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov