Uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Červenom Kláštori pri príležitosti slávnostného uvedenia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Rozhovory a spoločenská kronika:
Kniha na známke - Krúžok mladých filatelistov predstavuje filatelistu Jána Mičku

Kniha na známke - Krúžok mladých filatelistov predstavuje filatelistu Jána Mičku
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.facebook.com
Publikované: 20. 03. 2013 21:15

Informácia o propagačnej akcii Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, na ktorej sa predstavil mladým filatelistom známy trnavský filatelista, vedúci krúžku mladých filatelistov a bývalý predseda komisie mládeže ZSF Ján Mička.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov