Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Články z internetu:
Klub filatelistov 54-17 Poprad prezentuje popradské pošty

Klub filatelistov 54-17 Poprad prezentuje popradské pošty
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.kfpoprad.estranky.sk
Publikované: 03. 07. 2016 13:43

Zaujímavý článok o filatelii a zbieraní známok z webovej stránky Klub filatelistov 54-17 Poprad.

  • Článok: Popradské pošty
  • Anotácia: Detailne spracovaný prehľad poštových úradov na území súčasného Popradu uverejnený na výbornej klubovej stránke Klubu filatelistov 54-17 Poprad.
  • Autor: Ján Denk
  • Dátum: december 2015
  • Zdroj: Klub filatelistov 54-17 Poprad


Klub filatelistov 54-17 Poprad prezentuje popradské pošty


V článku sú spracované nasledovné popradské pošty:Autorovi (autorom) prehľadu zostáva len zagratulovať a zaželať ešte mnoho tvorivého úsilia pri mapovaní poštovej histórie Popradského, resp Podtatranského regiónu. A autorom výbornej klubovej stránky Klub filatelistov 54-17 Poprad želáme taktiež veľa energie a dobrých nápadov ako priblížiť filateliu cez internet.


Autor: Vojtech Jankovič

Pomôcka: Nástroje na automatizovaný preklad z cudzích jazykov


Mnoho z uvedených článkov je napísaných v češtine, angličtine, nemčine alebo inom cudzom jazyku. Pre tých, ktorí tieto jazyky neovládajú odporúčame použiť automatický preklad cez niektorú z najznámejších automatizovaných prekladacích služieb:


Pozri tiež / See also: ONLINE TRANSLATORS – HOW TO USE THEM

Pozor, všetky automatické preklady su bez záruky, pričom niektoré slová sa často prekladajú výrazmi, ktoré nekorešpondujú s výrazmi používanými filatelistami alebo zberateľmi známok.

Napríklad slovo 'známka' sa do angličtiny automatizovane prekladá ako 'mark', 'label', 'grade' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'stamp'; a opačne slovo 'stamp' sa do slovenčiny automatizovane prekladá ako 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'známka'. V tomto konkrétnom prípade je vhodné zdrojový text poopraviť na 'poštová známka', resp. 'postage stamp', čo automatizovaný preklad výrazne skvalitní.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov