Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

14. 04. 2024

Organizovaná filatelia:
Klub filatelistov 52-51 oslávil 30 rokov vzniku

Klub filatelistov 52-51 oslávil 30 rokov vzniku
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.sme.sk
Publikované: 05. 12. 2011 12:46

Informácia o 30. výročí jedného z najagilnejších slovenských klubov filatelistov KF 52-51 Nitra.Klub filatelistov 52-51 oslávil 30 rokov vzniku
 
Ján Maniaček pri novom exponáte Ľudovíta Štúra a exponáte ľadového hokeja svojho syna.


Klub filatelistov 52-51 oslávil 30 rokov vzniku
 
Miroslav Ňaršík, tajomník klubu 52-51 a predseda Zväzu slovenských filatelistov.


Klub filatelistov 52-51 oslávil 30 rokov vzniku
 
Milan Šajgalík pri svojom exponáte o Gorazdovi.Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov